education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חוזרי מפמ"ר
 

חוזרי מפמ"ר במוזיקה

 

חוזרי מפמ"ר לשנת תשפ"ב

 

חוזר מפמ"ר יסודי תשפ"ב

 

חוזר מפמ"ר רסיטל תשפ"ב

 

חוזר מפמ"ר מגמות תשפ"ב

 

 

 

 

 

חוזרי מפמ"ר תשפ"א

חוזר מפמ"ר מגמות תשפ"א

חוזר מפמ"ר יסודי תשפ"א

 

רסיטל

 

חוזר מפמ"ר מוזיקה תשפ"א 

 

טופס בקשה לבחינת בגרות רסיטל/קומפוזיציה תשפ"א 2021

 

קובץ הדרכה לטופס הבקשה

 

 

 

חוזרי מפמ"ר תש"פ 

 חוזר מפמ"ר מגמות תש"פ

חוזר מפמ"ר רסיטל תש"פ

 חוזר מפמ"ר יסודי תש"פ  

 

 חוזר מפמ"ר תשע"ח

 

 חוזר מפמ"ר תשע"ז

 

עם סיום חופשת הקיץ ובפתחה של שנת תשע"ז הבאה עלינו לטובה , אני מבקש לברך אתכם בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת עם המשך עשייה מוסיקלית חינוכית , איכותית ומגוונת ,שנת יצירה, שנה של גילוי עניין, אתגר והנאה בתהליך ההוראה.


כבכל שנה נשים דגש על תפקידינו כמורים המובילים את מקצוע המוזיקה מתוך מקצועיות ומתוך למידה ערכית, משמעותית, מעמיקה ויצירתית. נשים דגש על חיפוש דרכים שיעודדו את התלמידים לחדוות למידה תוך מתן כלים ופיתוח מיומנויות מקצועיות, אסטרטגיות לחשיבה מסדר גבוה, תהליכי חקר, פדגוגיה דיגיטלית בד בבד עם פיתוח רגישות, קבלת והכלת האחר.


בהמשכה של רפורמת "הלמידה משמעותית" וברוח השינויים במערכת החינוך המוזיקלי תוך דיאלוג עם מנהלים, מרכזים ומורים, הוחלט כי מודל ההיבחנות החל מתשע"ז יהיה 50% בחינה חיצונית מקוונת ו- 50% הערכה בית ספרית (פירוט התכנים בהמשך חוזר זה).


במסגרת ההערכה הבית ספרית אנו שואפים לעבור למודל הוראה-למידה-הערכה, המציב בפני כולנו אתגר. על מנת להיענות לאתגר בצורה המיטבית נשים השנה דגש רב על למידת חקר, תלקיטו למידה מבוססת PBL -פרויקטים - בכנסים, בהשתלמויות, בימי עיון ובמפגשי הדרכה. כולי תקווה, שהמעבר למבנה הבחינה החדש יהווה עבור כולנו שינוי מבורך, שיוביל להעמקת הלמידה המשמעותית בתחום המוזיקה.


בצלאל קופרווסר,
מפמ"ר מוזיקה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/08/2021