education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הודעות המפמ"ר
 

 

26.10.14

 

הנחיות היבחנות תשע"ה – תשע"ז

 

 

 

 

3.2.14

 

 

הנחיות לבחינת הבגרות במוזיקה תשע"ד

 

 

 

 

3.9.13 

 

 

חוזר מפמ"ר מוסיקה – תשע"ד בנושא בחינות הבגרות מוסיקה-רסיטל.
 

טופס הבקשה - רסיטל חיצוני

 

 

 

 

14.2.13 

 

 

הנחיות לבחינת הבגרות במוסיקה

 

 

 

 

2.9.10 

 

 

שינויים בבחינת הבגרות במוזיקה

 

 

 

25.3.12

 

 

בחינת בגרות בתורת המוסיקה לתלמידי כיתה י"א - 1 יח"ל

 

 

 

 

 

16.7.12

 

 

החל משנת הלימודים תשע"ג הרישום לבחינות בגרות במוסיקה-רסיטל יהיה באמצעות טפסים מקוונים. לפני מילוי הטופס אנא קראו בקפידה רבה את הדרישות וההנחיות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/11/2018