education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מגמת המוזיקה בבית הספר העל-יסודי
תכנים ודרישות לקראת תשע"ה
 

א. מבוא:

המוזיקה מייצגת פסיפס מגוון של תרבויות ומסורות והיא בבחינת צוהר לפרקים שלמים בתולדות החברה והתרבות האנושית הן ברמה האוניברסאלית והן ברמה המקומית. כדי להפוך את התלמידים לבני בית במורשת עשירה זו, עליהם להכיר את אוצרותיה ואת שפתה וללמוד לפענח את מערכות סמליה.

מגמת המוזיקה מיועדת לתלמידים שרואים במוזיקה תחום עניין מרכזי והמבקשים לרכוש בתחום זה כלים מעשיים ועיוניים. הלימודים במגמת המוזיקה יפתחו את כישורי התלמידים כמאזינים, כמבצעים וכיוצרים, תוך חשיפה לקשת מגוונת של תרבויות וסוגות מוזיקליות.

המגמה למוזיקה אמורה לתת מענה לכל התלמידים העוסקים במוזיקה במסגרות חוץ בית ספריות, כגון: קונסרבטוריונים, ואשר מבקשים להרחיב את ידיעותיהם בתחומים העיוניים השונים. במסגרת המגמה למוזיקה ילמדו התלמידים ויכירו את כל התחומים העיוניים ובמקביל ישתתפו בעשייה מוזיקלית קבוצתית, כגון: הרכבים קאמריים, מקהלה או תזמורת. למידה עיונית חייבת להיות מלווה בפעילות מוזיקלית מעשית. לכן, מן הראוי שחובת הנגינה, או השירה, תשמש קריטריון מרכזי בקבלת התלמיד למגמה.

המגמה למוזיקה אמורה לתרום רבות לעיצוב אישיותו המוזיקלית של התלמיד, תוך שילובן של זיקות גומלין הדדיות בין ההיבט הביצועי ובין המקצועות העיוניים השונים.

 

ב. תכנית הלימודים

תכנית הלימודים של מגמת המוזיקה כוללת מקצועות עיוניים ומעשיים:
לימודי ליבה בהיקף של 3 יח"ל:

 1. תרבויות המוזיקה - תולדות המוזיקה וספרות המוזיקה: ניתוח , היסטוריה, רפרטואר
 2. תורת המוזיקה - תיאוריה, הרמוניה, פיתוח שמיעה וסולפג'
 3. בצוע ולימודי בחירה (נושא בית ספרי ) בהיקף של 2  יח"ל

 

1. תרבויות המוזיקה (תולדות המוזיקה וספרות המוזיקה: ניתוח היסטוריה ורפרטואר)

תולדות המוזיקה - סקירה היסטורית של התקופות, של האסכולות והמלחינים ושל הסגנונות והיצירות במוזיקה האמנותית המערבית, תוך התייחסות לתהליכים ההיסטוריים והסוציו-פוליטיים שהשפיעו על דרכה של האמנות. כל אחד מן השיעורים ילווה בדוגמאות מוזיקליות שימחישו את המאפיינים המוזיקליים הבולטים בכל תקופה: שפה, מרקם, מלודיה, מקצב, הרמוניה, הרכב מבצע, ז'אנרים וצורות, ועוד.

 

ספרות המוזיקה - הכרת יצירות מופת מן התקופות השונות באמצעות ניתוחים מוזיקליים העוסקים בהיבטים הבאים: היבט תמטי, צורני, מרקמי, הרמוני, תזמורי וכדו', זאת בהתאם למאפיינים הבולטים של היצירה הנדונה. מומלץ לחשוף את התלמיד למירב הסגנונות והז'אנרים שייבחרו לפי שיקול דעתו של המורה ולאו דווקא על פי סדר כרונולוגי.

 

2. תורת המוזיקה

תיאוריה - הכרת המרכיבים השונים של המוזיקה על פי תכונות הצליל והנגזרות השונות, כגון: מרווחים, אקורדים, סולמות, מודוסים, משקלים ומקצבים, סימני עוצמה וביצוע. אלה יילמדו עד לשליטה מלאה בכל עקרונות הנוטציה המערבית.

הרמוניה - לימוד הדרגות ההרמוניות השונות: ראשיות ומשניות, באמצעות הרמון של בס ממוספר ולא ממוספר, והרמון סופרן תוך הקפדה על עקרונות שונים, כגון הובלת קולות, הכפלות נכונות, בניית קו סופרן מלודי, וכו'. בנוסף, יש לעסוק בניתוחים הרמוניים של קטעים מן הספרות המוזיקלית בהם השפה ההרמונית מהווה פרמטר חשוב ומרכזי.

פיתוח שמיעה וסולפג' - יישום כל הערכים התיאורטיים הנלמדים בתורת המוזיקה לשם פיתוח השמיעה הפנימית והיכולת לבצע, לרשום ולעקוב אחר טקסטים מוזיקליים שונים.

 

3. הרכבי ביצוע

א. פעילות מוזיקלית בית ספרית

ביצוע כלי או קולי יהיה רכיב יסוד וחלק אינטגראלי מלימודי המוזיקה במגמה. ההתנסות בביצוע תזמן לתלמידים (1) היכרות בלתי אמצעית עם המוזיקה בהיבט מעשי-מיומנותי; (2) חוויה משותפת בעת הביצוע המשותף; (3) הפנמה ויישום "הלכה למעשה" של הערכים, התכנים ודרכי החשיבה שהתלמידים פגשו במקצועות העיוניים. מטרה שלישית זו תושג רק בתנאי שתובטח זיקה של ממש בין הלימודים העיוניים ללימודי הביצוע.

ההתנסות בביצוע היא חובה על כל התלמידים. זו תאפשר לתלמידים להתוודע להיבטים המעשיים-מיומנותיים ותזמן להם חוויה מוזיקלית חשובה, אישית וקבוצתית. באמצע שנה ובסוף כל שנה יש לקיים קונצרטים ורסיטלים פנימיים.

ביצוע באירועים בית ספריים וקהילתיים יהיה תרומה תרבותית וחברתית ויעשיר את המבצעים והמאזינים כאחד.

 

ב. פעילות מוזיקליות חוץ בית ספרית

תלמידי מגמת המוזיקה חייבים להאזין כל שנה לשני קונצרטים (באולמות הקונצרטים) ולאופרה אחת (במשכן לאמנויות הבמה); סך הכול שישה קונצרטים ושלוש אופרות, לכל הפחות, במהלך שלוש שנות הלימודים במכמת המוזיקה.

חשיפתו של התלמיד למוזיקה חיה מעשירה אותו ובכך תורמת למוטיבציה הלימודית. כדי להפיק את המירב מפעילות זו, חשוב להתייחס לתכנית הקונצרט ולהכין את התלמידים לקראתה.

 

נושא בית ספרי

הנושא הבית ספרי ייבחר ויעוצב על ידי סגל המגמה ויבטא את תחומי המוזיקה שהמגמה מבקשת להדגיש ולהרחיב בהלימה לאופיו של בית הספר.

 

ג. מסגרת השעות

מסלול של 5 יח"ל מחייב תכנית תלת-שנתית (י'- י"א- י"ב) בהיקף של מינימום 21 ש"ש: 5 ש"ש מקצועות עיוניים + 2 ש"ש מקצועות מעשיים בכל שנה.

 

ד. בחינת הבגרות

1. תכנים ונושאי לימוד

תרבויות המוזיקה - תכנים

 • מבוא: סקירה כללית – מהעת העתיקה ועד ראשית המאה ה- 21
 • המוזיקה האמנותית (ה"קלאסית") – 2 תקופות לבחירה
 • המאה ה-20 ועד ימינו: "כאן ועכשיו" – תחום אחד לבחירה

תורת המוזיקה - נושאי הלימוד

 • תיאוריה
 • הרמוניה
 • פיתוח שמיעה
 • סולפג'

הרכבי ביצוע - נושאי הלימוד

 • ביצוע קולי
 • ביצוע כלי

נושא בית ספרי

נתון לבחירת סגל מורי מגמת המוזיקה.

 

2. אישור הבחינה

את כל השאלונים יש לשלוח במרוכז  אל הפיקוח על החינוך המוזיקלי לא יאוחר מסוף חודש פברואר או מקסימום חודשיים לפני מועד הבחינות.

מועדים ארציים-  לא יתקיימו בתשע"ה ובתשע"ו.

 

אישורים יישלחו לבתי הספר לפני מועד הבחינות.

 

ה. תנאים ואביזרים

קיומה של מגמת מוזיקה מחייב תנאים פיזיים בסיסיים ונאותים: חדר מוזיקה, כיתות ואולמות הולמים (בעיקר מבחינה אקוסטית) המצוידים בכל הציוד הנדרש:

 • פסנתר טוב ומכוון.
 • כלי נגינה באיכות אקוסטית טובה.
 • מערכת קול משולבת באיכות טובה.
 • פינת האזנה שתאפשר לתלמידים להקשיב לתקליטורים.
 • ספרייה מוזיקלית שתכלול ספרים, פרטיטורות, תווים, תקליטורים ו- DVD.
 • מחשב עם תוכנות ולומדות בתחום המוזיקה.

 

בשאלות - נא לפנות:

הפיקוח על המוזיקה

משרד החינוך

רח' השלושה 2 תל אביב 61092

טלפון: 03-6896098

פקס: 03-6896131

מייל: music@education.gov.il

 

(בכל פנייה נא לציין מס' טלפון ו/או נייד).

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/10/2018