education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כלי הערכה ומדידה לכיתות א-ו
היכנסו לקישורים הבאים לצפייה במחווני הערכה לכיתות א-ו
 

  מחוון הערכה לכיתות א-ב

 

  מחוון הערכה לכיתות ג-ד

 

  מחוון הערכה לכיתות ה-ו

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/07/2020