education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 נהלים בטיחות וניסויים במעבדות פיזיקה
 
 

  חוזר מנכ"ל הבטחת הבטיחות במעבדות (תשע"ה, 2015) - כללי הבטיחות וההנחיות ללמידה ולעבודה במעבדה.

 

טופס הרשמה לבגרות במעבדה
 
רשימת הניסויים למעבדה במתכונת רגילה

רשימת ניסויי החובה למעבדה במתכונת חקר

 

מבנה דו"ח מעבדה

 

  רשימת ציוד למעבדה

 

  רשימת ציוד למעבדה

 


 

סיוע טכני במעבדה (חוזר מנכ"ל)

 

 עבדות מדעים בחטיבה העליונה (חוזר מנכ"ל)

 

 מול ריכוז מעבדה  (מאתר ארגון המורים)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/03/2017