education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 

הפיזיקה נחשבת למדע הבסיסי ביותר, ומהווה יסוד ותשתית לא רק לכל המדעים המדויקים והטכנולוגיים, אלא גם לכל ניסיון להבין את סביבת חיינו הפיזית – מהקרובה ביותר ועד לקצהו המשוער של היקום.

הקניית היסודות של מדע זה חיוניים לכל התלמידים מעצם היותם נדרשים לתפקד בסביבה עתירת טכנולוגיה, ובמיוחד בשל הצורך והרצון לשילובם המוצלח בחברה עתירת האתגרים הטכנולוגיים של המאה ה-21. לימודי הפיזיקה מבקשים לאפשר לתלמידים:

  • הבנה בסיסית, תוך חיזוק מיומנויות האוריינות המדעית, בתחומי המכניקה הניוטונית והאופטיקה הגיאומטרית - לתלמידי כיתות י' ה"לא מתמחים" במסגרת לימודי "מבוא למדעים" בהיקף של 3 ש"ש למשך שנה (בכיתה י').
  • ידע מקיף ומעמיק בתחומי המכניקה הניוטונית, האלקטרו-מגנטיות בהיקף של 5 יח"ל.
  • ידע נרחב ומעמיק בתחומי הקרינה וחומר, במסגרת הלימודים להערכה חלופית (30%).
  • מיומנויות של עבודת מעבדה, שאלת שאלות וניסוחן, הגדרת משתנים, תכנון ניסוי, ביצוע מדידות, עבודה עם מכשירי מדידה רבים ומגוונים, ביצוע גרפים וניתוחם, חישובי שגיאות ועוד.
  • יכולת לבצע פרויקטים, ללמוד פיזיקה בגישה חוקרת או לימודים במסגרת של פיזיקה מחקרית (5 יח"ל נוספות בפיזיקה).

ידע בפיזיקה ברמת 5 יח"ל הוא תנאי סף למסלולים יוקרתיים ותפקידים נחשקים בצבא. בנוסף, לימודים ובחינה ב- 5 יח"ל פיזיקה הם תנאי הכרחי לכניסה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה במסלולי ההנדסה והמדעים כמו גם הרפואה.

ההערכה לה זוכה לומד הפיזיקה בשוקי העבודה (הן האזרחי והן הצבאי והביטחוני) באה לידי ביטוי בדרכים מגוונות. מעסיקים רבים יעדיפו בקבלה לעבודה את בוגרי הפיזיקה לא רק בזכות הידע שצברו, אלא בייחוד בשל מיומנויות החשיבה המדעית ויכולות הלימוד העצמי שרכשו.
 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/05/2019