education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבוא לתוכנית הלימודים ב 5 יח"ל
 

תכנית הלימודים בפיזיקה ברמה המוגברת (בהיקף של 5 יח"ל) מיועדת לתלמידי כיתות י' - י"ב בנתיב העיוני והטכנולוגי בכל המגזרים: כללי-דתי, עברי-ערבי-דרוזי-בדואי. תוכני הפיזיקה הבסיסית לא השתנו, אך מערכת החינוך עברה בשנים האחרונות שינוי בתפיסת מבנה מסמך תכנית הלימודים ובדגשים המופיעים בו, נוסף להתפתחויות שחלו בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה ובאמצעי ההוראה. לפיכך, התכנית מתבססת על המחקרים בתחום הפדגוגיה והפסיכולוגיה ההתפתחותית ועל החידושים הטכנולוגיים והדידקטיים בהוראת הפיזיקה והטכנולוגיה.

התפיסה הרעיונית, מטרות ועקרונות מפורטים במסמך מבוא לתוכנית הלימודים 5 יח"ל

 

פירוט תכני הלימוד ל 5 יחידות לימוד מופיע בקישור "תוכנית הלימודים 5 יח"ל"

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2019