education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
5 יחידות לימוד
מפרט התכנים
 

מכניקה

 • מבוא
  הקדמה
  חלוקה לפרקים ושעות מומלצות

 

אלקטרומגנטיות

 • מבוא
  הקדמה
  חלוקה לפרקים ושעות מומלצות

 

קרינה וחומר

 • מבוא
  הקדמה
  חלוקה לפרקים ושעות מומלצות
 • פירוט, דגשים, הערות דידקטיות
  תופעות יסודיות של האור, ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים
  המושג "מודל", תפקידיו, המודל החלקיקי של האור
  גלים מכניים ואלקטרומגנטיים
  מבוא לתורת הקוונטים - המודל הדואלי של האור
  מבנה האטום
  מבוא לתורת הקוונטים - דואליות החומר
  הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2019