education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
פיזיקה מחקרית
 

פיזיקה מחקרית

התכנית "פיזיקה מחקרית" היא תכנית ייחודית ויוקרתית הפותחת בפני התלמידים והמורים צוהר לעולם המחקר המדעי במטרה להעלות את עניין התלמידים בפיזיקה, לטפח את אחריות הלומדים כמו גם עידוד היצירתיות והיוזמה אצל תלמידים ומורים כאחד.

הגדרת התכנית, הגדרת בעלי התפקידים, מבנה ההפעלה בבתי הספר ובכיתות האזוריות וכן תנאי הסף להפעלת התכנית, למורים ולבתי הספר מופיעים בקישור הבא.

מסמך פיזיקה מחקרית


 

פיזיקה בגישה חוקרת

להלן חוזר מפמ"ר "פיזיקה בגישה חוקרת" הכולל: הגדרות, מבנה ההפעלה (פרויקט שנתי או תלקיט פעילויות מעבדה), התפתחות מקצועית של מורים, הגדרות בעלי תפקידים, מחווני הערכה לבחינות ותנאי הסף להפעלת התכנית, למורים ולבתי הספר.

חוזר מפמ"ר פיזיקה בגישה חוקרת

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/02/2020