education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
"מבוא למדעים" בהוראת פיזיקה, בהיקף של 3 ש"ש
 

כלל תלמידי החטיבה העליונה מחויבים בלימוד מקצוע מדעי בהיקף 3 ש"ש (שווה ערך ל-1 יח"ל). לימוד זה יקרא להלן: "מבוא למדעים".
חובת הוראת "מבוא למדעים" חלה באחד  המקצועות:  פיזיקה,  כימיה,  ביולוגיה. דף זה מתייחס לתכנים בתחום הפיזיקה.
השלמת "מבוא למדעים" בתחום הדעת "פיזיקה" מחייבת הוראה על ידי מי שהוסמך לתפקיד  מורה לפיזיקה.  מורה לפיזיקה יוגדר כמורה שהכשרתו האקדמית בפיזיקה או בהנדסה ושתעודת ההוראה שלו היא תעודה בהוראת פיזיקה, מתמטיקה או מדעים.
הוראת  "מבוא למדעים" תתקיים במהלך לימודי התלמיד בחטיבה העליונה (י', י"א או י"ב) וציון ההערכה הינו ציון פנימי (ללא בחינה חיצונית) . להלן קישור לאתר משרד החינוך, מסמך "ישראל עולה כיתה"
חובת הוראת "מבוא למדעים" לא תחול על  תלמידים המרחיבים שתי מגמות מדעיות (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה) או תלמידים הלומדים במגמה מדעית ובמגמה טכנולוגית, ברמה של 5 יח"ל, במגמות הטכנולוגיה העילית כגון: הנדסת תכנה, הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים, מדעי ההנדסה, הנדסת מכונות.
תלמידי "מגמת פיזיקה" הם תלמידים שיסיימו בכיתה י"ב 5 יח"ל בפיזיקה.
תלמידי בתי ספר שאינם רשאים להגיש ציונים פנימיים לתלמידיהם יבחנו בשאלון 036-182.


טבלת התכנים המומלצים בחובת המדעים וחומרי הלמידה כתלות באוכלוסיות התלמידים

אוכלוסייה

 

תכנים בחובת מדעים וחומרי למידה

הערות

תלמידי מגמת פיזיקה 

על פי הנחיות הפיקוח על הוראת הביולוגיה או הכימיה.

 

הסללה בכיתה י'

תלמידי כיתות כגון מב"ר, חנ"מ,  טו"ב וכד'

בשאלון 036-182 התלמידים יבחנו על שתיים מתוך המבניות הבאות:

-          פיזיקה של הנהיגה

-           חשמל בבית

-          מנוע המכונית

-         טילים ולוויינים

-          תנור המיקרוגל 

-      דוד שמש

 

בהתאם לחוזר מפמ"ר 2015

כל שאר התלמידים בכיתות הטרוגניות/רגילות ואחרות

(תלמידים הלומדים בכיתות שאינן פיזיקה, מב"ר, חנ"מ, טו"ב וכד')

"קרינה וחומר" ברמה בסיסית: אופטיקה וגלים.
ספרי הלימוד המאושרים בקרינה וחומר.

בכיתות טובות כדאי לכלול  יישומים כגון מכשירים אופטיים .

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2019