education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
כתה ד' - דגמי הוראה בהתאם לנושאים במתווה
 

ארון הספרים היהודי

מעגלי חיים וחברה

 

בכל אחד מהקישורים תמצאו מדריכים למורה ודפי עבודה

 

ארון הספרים היהודי-ישראלי

מבוא

 

 

  • מבט על דמותה של החברה הרצויה, על השונות המאפיינת אותה ועל חובתו של הפרט להמשיך את המסורת

 

מעגלי חיים וחברה

מבוא

 

 

ציר הזמן היהודי-ישראלי

יחידת לימוד לט"ו בשבט - בעקבות שירי ט"ו בשבט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/01/2018    

עדכוני rss