education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
כתה ט' - דגמי הוראה בהתאם לנושאים במתווה   
 

 

יחידות לימוד לשכבת ט'


יחידות לימוד ומדריכים למורה מרוכזים באתר למורי המקצוע

הצעות  לשיעורים לפתיחת שנה על בסיס המבוא לתכנית הלימודים


בדף זה תוכלו למצוא קישורים למהדורות הדיגיטליות של 'גיליונות יחסים' ושל הספר 'להיות אדם- ערכי חיים על פרשת דרכים', אשר יצאו בהוצאת משרד החינוך.

 

אגדות חז"ל - יחסים עם הזולת

יחסים פתיח

פתיח               מקבץ גיליונות יחסים

 

פעילויות מקוונות נילוות לגיליונות יחסים נמצאות בפיתוח. הקישור אליהן יתווסף לכאן מיד עם פרסומן.

הודעות על הפרסום תמסרנה גם בקבוצת 'מורים לתרבות יהודית-ישראלית' בפייסבוק.

 

 

גיליונות יחסים לפי נושאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

מעגלי חיים וחברה - ערכי חיים על פרשת דרכים

כריכת הספר להיותאדם


ספר הלימוד 'להיות אדם - ערכי חיים על פרשת דרכים' עוסק בטיבם של ערכים אנושיים המכוונים את חיינו, ומציג ניסיונות של יוצרים והוגי-דעות במחשבה היהודית ובתרבות העולם להתמודד עם שאלות ערכיות. הספר מזמין את הלומדים להתמודד עם שאלות אלה בדרך של דיוני דילמה, המשמשים כלי לחידוד הרגישות והחשיבה המוסרית (וחשיבה בכלל), לפיתוח כישורי טיעון, לקביעת סולם ערכים אישי וחברתי ולבחירה מושכלת בתחומי חיים שונים.

בקרוב ניתן יהיה לרכוש את הספר באמצעות המפיץ לוני כהן במחיר מרבי של 25 ש"ח.

לנוחותכם, הספר מוגש לכם כאן גם בגרסה דיגיטלית. 

 

 

 


לוח השנה היהודי-ישראלי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/02/2019    

עדכוני rss