education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
ימי ציון
לקראת כ"ט בנובמבר - שלושה נאומים
 

ב-29 בנובמבר 1947, אור ליום י"ז בכסלו התש"ח, החליטה עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל ועל הקמת שתי מדינות לאום עצמאיות ודמוקרטיות בארץ ישראל:
מדינה יהודית ומדינה ערבית (תכנית החלוקה, החלטה 181 ).

 

החלטה זו הייתה חלק משרשרת אירועים ששיאם היה ביום העצמאות, ה' באייר התש"ח, עת הוכרזה הקמתה של מדינת ישראל.

 

מאז התבססו כמה מנהגים אשר הפכו למסורת בציון יום העצמאות לאורך השנים, בהם שני טקסים מרכזיים: האחד הוא טקס הדלקת המשואות בהר הרצל בירושלים, והשני הוא טקס חלוקת פרס ישראל לאישים מתחומים שונים שבלטו בעשייתם. מסורות אלו חובקות בתוכן את העיסוק במאפיינים של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

לקראת כ"ט בנובמבר, מוצעת לכם ערכת לימוד שמבקשת לבחון שלושה נאומים שנישאו בטקס הדלקת המשואות ובטקס הענקת פרס ישראל בחג העצמאות ה-63 למדינת ישראל:

  • נאום יושב ראש הכנסת, ח"כ ראובן ריבלין, בטקס הדלקת המשואות, התשע"א
  • נאום שר החינוך, ח"כ גדעון סער, בטקס פרס ישראל, התשע"א
  • נאום כלת פרס ישראל בחקר המשפט, התשע"א, פרופסור רות גביזון.

 

 יום העצמאות התשע"א: שלושה נאומים, שלוש קריאות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/10/2017    

עדכוני rss