education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
גיליון " ציד"ה לדרך - "היום בינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות"
 

לפניכם גיליון ציד"ה לדרך מיוחד בנושא " היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות " החל ב- 3 בדצמבר.

 

הגיליון מאפשר דיון ביחס לבעלי מוגבלויות כ"אחרים" בתרבות ישראל ובחברה הישראלית בהקשרים של הנושא המרכז "האחר הוא אני", וכתוספת והרחבה לנושאי הלימוד בתרבות ישראל. 

 

כמו כן, הגיליון מבקש להדגיש עקרונות ואסטרטגיות ללמידה משמעותית בתרבות ישראל.

 

יחידות הלימוד בגיליון:

  • ...וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ (ויקרא כ"ה, ל"ו) – מחויבות החברה לאנשים עם מוגבלויות;

  • מעמדם של בעלי מוגבלויות בחברה: הדרה או התחשבות;

  • בְּכָל אִישׁ עִוֵּר, נָטוּעַ סוּס דּוֹהֵר, הַמְבַקֵּשׁ לִשְׁעֹט לַמֶּרְחַקִּים (ארז ביטון): בעל המוגבלות בעיני עצמו;
  • גם השפה, לפעמים, מוגבלת: על היחס החברתי לאנשים עם מוגבלויות, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשפה. 


אסטרטגיות ההוראה המודגשות:

  • תהליכי למידה בשלושה ממדים: הממד ההכרתי- המושכל( ידע), הממד הרגשי- חווייתי והממד ההתנהגותי.

  • פיתוח גישה דיאלוגית בין הלומדים וטיפוח גישה פרשנית ורלוונטית ביחס למקורות.

  • הבהרת ערכים באמצעות דיוני דילמה והתמודדות עם סוגיות שנויות במחלוקת.

  • חיזוק הקשר בין תרבות ישראל לבין תחומי דעת משיקים, ויצירת זיקה מפרה ביניהם.


הגיליון יילמד במסגרת שיעורי המחנך והוא מיועד לתלמידים בכיתות ד' – ט' . המחנכים יוכלו לבחור מבין היחידות, את אלה המתאימות לתלמידי הכיתה עפ"י רמות הקושי ועפ"י הרלוונטיות של התכנים לתלמידי הכיתה.


ניתן לעשות שימוש ביחידות נבחרות במסגרת "בית מדרש" כיתתי, או "בית מדרש" קהילתי – תלמידים, הורים מורים, לשלב לימוד בחברותא עם קשישים בקהילה, או כל פעילות אחרת שהופכת את הלימוד למשמעותי ורלוונטי לתלמידים ולקהילה.

 

 גיליון ציד"ה לדרך: היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/10/2017    

עדכוני rss