education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
יום הזכרון ויום העצמאות
 
 

יחידות לימוד וחומרי למידה אינטראקטיביים ליום הזיכרון וליום העצמאות מחכים לכם באתר חומרי הלמידה וביניהם:

 

עין (70) לציון - ערכת גיליונות ללמידה בית מדרשית לתלמידי חטיבת הביניים, המזמנים שיחה ודיון בשאלות של זהות וערכים, לכבוד 70 שנה למדינת ישראל. העֲרכות זמינות באתר בצירוף מדריך למורה. עותקים מודפסים נשלחו בדיוור ישיר לכל כיתות ט' בארץ.

 

פה בארץ חמדת אבות​​​​​​​ – יחידת לימוד לכתה א' על בסיס אחד השירים הראשונים והמייצגים של הציונות בראשית דרכה.
ביחידה - מדריך מפורט למורה, פעילויות חווייתיות, משחקים, סרטונים ודף עבודה.

 

קום והתהלך בארץ – יחידת לימוד לכתה א' בה נברר את משמעות ההליכה ברגל בהקשר להכרת הארץ, נעלה את נושא החיבור בים האדם והטבע ואולי אפילו נצא לטיול...

ביחידה - מדריך מפורט למורה, פעילויות חוויתיות, משחקים, סרטונים ודף עבודה.

 

 ההצהרה על ישראל -  יחידת לימוד לכיתה ה' בה נעמוד על תכני ההצהרה המקורית, שתורגמה כאן לראשונה לעברית; נכיר את הקונגרס היהודי העולמי ונלמד על יחסו למדינת ישראל.

ביחידה - מדריך מפורט למורה, דף עבודה, סרטון, פעילויות יצירתית ומשחקים.

 

התקווה – יחידת לימוד לכיתה ה' בה נכיר את מקורות ההמנון הלאומי שלנו.
ביחידה - הכוללת סרטונים, פריט אמנות ואת דפי העבודה האינטראקטיביים:

              שיר מלא תקוה              התקווה-ההמנון הלאומי   

 

בנוסף, מוצעים לכם חומרי לימוד ותיקים וטובים אשר הוכנו בעבר:

יחידת לימוד: מגילת העצמאות ואני

 ציד"ה לדרך ליום הזיכרון

 ציד"ה לדרך ליום העצמאות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/03/2018    

עדכוני rss