education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
שבועות
 
 

חג השבועות עבר גלגולים רבים: מחג חקלאי של סיום עונת הקציר לחג ביכורים ועלייה לרגל, ובתקופה מאוחרת יותר, משחרב בית המקדש, לחג מתן תורה.

עם התחדשות ההתיישבות הציונית בארץ ישראל, נוספו לחג מאפיינים חקלאיים.

מאפיין נוסף של החג הוא החסד, המלווה את החג – הן בציווי על החג עצמו, והן במנהגים הקשורים בו, ושיאו במגילת רות, הנקראת בחג בבתי הכנסת.

מדריכי תרבות יהודית-ישראלית קיבצו עבורכם מערכי שיעור, הפעלות וחומרי העשרה העוסקים הפנים השונים של החג ומחולקים לפי שכבות הגיל.

 
 

כלל הגילאים

שם היחידה

תקציר

אתר

שבועות באתר תרבות יהודית-ישראלית

מערכי שיעור, יחידות לימוד אינטראקטיביות, ומדריכים למורה לשבועות, כולל גלגולי החג לאורך הדורות, ערבות הדדית וחסד...

אתר תרבות יהודית-ישראלית

שבועות באתר של מכון שיטים

מגוון מערכי שיעור המותאמים לשכבות הגיל השונות ועוסקים, בין השאר, בסמלי החג, שמותיו, מנהגים הנהוגים בו, גלגולי החג לאורך הדורות וסוגיות חברתיות במגילת רות.
בנוסף, ניתן למצוא בו הצעות להפעלות לחג, שירים, סיפורים...

מכון שיטים של התנועה הקיבוצית

דפי לימוד באתר מדרשת

אוסף דפי לימוד בנושאים שונים הקשורים לחג השבועות

מדרשת

שבועות באתר של הספרייה הלאומית

אוסף מקורות היסטוריים בזיקה לחג השבועות.

האתר הרשמי של הספרייה הלאומית בירושלים

ציד"ה לדרך

אוסף מקורות יחד עם שאלות לדיון. – עיסוק נרחב גם במושג החסד ובחינת יישומו בחברה הישראלית בימינו.

משרד החינוך

אגדות בנושא שבועות

אוסף אגדות לחג השבועות.

ספר האגדה

לקט שיעורים לחג השבועות

מערכי שיעור, סדנאות למדיה חווייתית והצעות לימי שיא לשבועות.

כי"ח

שבועות במרחב הפדגוגי

מידע ופעילויות בתחומי הדעת השונים

המרחב הפדגוגי לעובדי הוראה, משרד החינוך

 

יסודי

שם היחידה

תקציר

אתר

עמך עמי – ערבות, אחריות וחסד,

יחידת לימוד אינטראקטיביות, חומרי העשרה ומדריך למורה (לכתות ד' ומעלה)

אתר תרבות יהודית-ישראלית

שבועות – בימים ההם ובזמן הזה

למידה אודות גלגולי החג ביחידת לימוד אינטראקטיביות, חומרי העשרה ומדריך למורה.

(לכתות ד' ומעלה)

אתר תרבות יהודית-ישראלית

על הגר והאחר

משחק אינטראקטיבי

משרד החינוך

חג הקציר

להורדת מדריך למורה לחצו כאן

התחדשות יהודית ותרבות ישראל מחוז תל אביב

ארץ אהבתי (החל מעמוד 70)

תכנית לימודים במקצוע תרבות ישראל ומורשתו

התנועה ליהדות מתקדמת.

טאבו שבועות

משחקים חווייתיים לחג השבועות

ילדים בסיכוי

בינגו לחג השבועות

משחקים חווייתיים לחג השבועות

ילדים בסיכוי

חידון שבועות מאל"ף ועד תי"ו

משימות מוצפנות לשבועות

 

 

 

  

על יסודי

 

שם היחידה

תקציר

אתר

כולנו זקוקים לחסד

שיעורי חינוך לשבועות

תרבות IL

מגילת רות – בין מגדר לקבלת האחר

מביכורים למתן תורה

מערך שיעור לכיתות ז

תכנית "בארי" של מכון הרטמן

שרשרת מסירת התורה

מערך שיעור לכיתות ח

חג מתן תורה

מערך שיעור לכיתות ט

עשרת הדברות

מערך שיעור לכיתות י

חלונות חג לשבועות

אוסף מקורות לחג השבועות עם שאלות לדיון.

מפמ"ר מחשבת ישראל.
מדריך למורה

ארבעה מערכי שיעור לחג השבועות

חמשת שמות החג, חג חקלאי או היסטורי?, ביכורים, ומגילת רות

מט"ח

מהי חובתנו כלפי החלש בחברה? דיון בעקבות מגילת רות

שיעור המתאים לשבועות ועוסק בחסד, בנתינה ובמעורבות חברתית

שיעור אחר

חג השבועות: לזרוע היום לקראת העתיד

חג השבועות הוא הזדמנות מעניינת לחיבור אחר, מעין סיכום שנה עוד בטרם סיום השנה, המאפשר לבחון את חג הביכורים בהקשר של השקעה בעתיד שלנו.

מגילת רות - כמודל ליחס לזר ולשונה

מגילת רות בחג השבועות נקשרת בראש ובראשונה לנושא של גמילות חסדים וקבלת הגרים. במערך שלפניכם נבקש להעמיד את סיפור קבלתה של רות כמודל לחיקוי אפשרי לדרך בה עלינו לנהוג באנשים השונים מאיתנו המעוניינים בקרבתנו.

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2018    

עדכוני rss