education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
יום ירושלים
 
 

יום ירושלים מצוין ביום כ"ח באייר.
 מדריכי המטה ריכזו עבורכם מערכי שיעור ופעילויות בנושא, כשהם מחולקים בהתאם לשכבות הגיל השונות

 

 

 

מערכים ופעילויות לכל הגילאים

שם היחידה

תקציר

אודות האתר

שבוע ירושלים-תשע"ו

תכניות חינוכיות, מערכי שיעור והפעלות בתחומי דעת שונים, שנועדו לחשוף את התלמידים לחשיבותה של ירושלים ומקומה בתודעה היהודית ולהעמקת הזיקה והקשר של התלמידים לירושלים.

משרד החינוך

יום ירושלים באתר שיטים

אוסף מקורות, שירים, ופעילויות לתלמידים בגילאים שונים

מכון שיטים של התנועה הקיבוצית.

דפי מקורות באתר מדרשת

אוסף דפי מקורות ללימוד בסגנון בית מדרש בנושאים שונים הקשורים ליום ירושלים

אתר מדרשת.

ירושלים של זהב

ניתוח השיר ודיון

הספרייה הלאומית

לחצו כאן להורדת מדריך למורה

ירושלים שלי

ניתוח השיר ודיון

 

מה הקשר?

דף עבודה בנושא ירושלים

 

משווקים את ירושלים

פעילות ליום ירושלים

 

ירושלים שלי

ערכת פעילות לקראת יום ירושלים

משרד החינוך

Jerusalem shots

אוסף תמונות מרהיבות של העיר ירושלים

בלוג

נעלה לירושלים

מבחר הצעות ושיעורים לעידוד הסיורים בירושלים

משרד החינוך

 

 

 

מערכים ופעילויות לבית הספר יסודי

שם היחידה

תקציר

אודות האתר

 

 

קירות ירושלים מספרים

עיצוב קירות לקראת יום ירושלים

ילדים בסיכוי

קירות ירושלים מספרים

עיצוב קירות לקראת יום ירושלים

רביעיות ירושלים

משחק רביעיות בנושא ירושלים

ירושלים בשיר

עיצוב שירון ליום ירושלים

ירושלים מדור לדור

פענוח כתבי חידה הנוגעים להיסטוריה של העיר ירושלים

ירושלים על הגובה

אתר לילדים הכולל משחקים ומידע בנושא העיר ירושלים.

על הגובה – אתר ממשל זמין לילדים

יום ירושלים: היסטוריה ושאלות

מידע ודיון בנושא ההיסטוריה של יום ירושלים

תרבות IL

ירושלים בראי הזמר והסמל

על הגעגועים לירושלים לאורך ההיסטוריה, דרך עיון בשירים וסמלים.

משרד החינוך

עם וארצו: ירושלים לאורך הדורות

פעילות בנושא הזיקה המיוחדת של עם ישראל לארצו לאורך אלפיים שנות גלות.

עם וארצו: ירושלים לאורך הדורות

פעילות בנושא הזיקה המיוחדת של עם ישראל לארצו לאורך אלפיים שנות גלות.

שמות הרבה לירושלים

פעילות סביב שיר של דן אלמגור והיכרות עם שמות העיר.

מתי"א מעלה והר

יום ירושלים – דפי לימוד

דיון במשמעות העיר ירושלים

צוות מדריכי תרבות יהודית-ישראלית

יום ירושלים

חידון אינטראקטיבי

יום ירושלים

יחידת לימוד בנושא ירושלים

יום ירושלים

דף בית מדרש לכיתות ג-ד

 

 

 

 

 

 

מערכים ופעילויות לבתי הספר העל יסודיים

שם היחידה

תקציר

אודות האתר

מהו הכותל בשבילנו

דיון במשמעות הכותל לתלמידים בימינו

שיעור אחר

פעילות ליום ירושלים

היכרות עם ההיסטוריה של ירושלים דרך עיני משוררים עבריים.

ירושלים: ביחד אבל לחוד

דיון במתח שבין יהודים וערבים בעיר ירושלים.

הנוער העובד והלומד.

מדרשיר ליום ירושלים

דיון בחשיבותה של ירושלים דרך עיון בשירים חדשים ועתיקים.

כל ישראל חברים

מעגל החגים: יום ירושלים

מקומה של ירושלים בתודעה היהודית, וההיסטוריה של יום ירושלים.

תל"י תגבור לימודי יהדות.

ירושלים: לקט אגדות

לקט אגדות על העיר ירושלים

משרד החינוך

ירושלים ספר האגדה

אוסף אגדות בנושא ירושלים, המובאים בספר האגדה של ביאליק ורבניצקי

ספר האגדה ברשת

ירושלים שלי – שיעורים וסיורים לשנת ירושלים

סדרת שיעורים לחט"ב ולחט"ע שבשיאה סיור בירושלים

אתר מכון הרטמן, תכנית בארי

 

 

 


לנוחותכם, מופיעים הקישורים גם בקובץ 

 

חוברת פעילות "נעלה לירושלים" לכיתות ה ולכיתות ז'
מטרתה של חוברת זו היא לחשוף את התלמידים אל יופייה של ירושלים ומקומה בתודעה היהודית באמצעות סיורים המותאמים לתוכנית המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו".
התוכנית מבקשת לחזק את הזיקה בין לימוד עיוני על ירושלים לבין התנסות חווייתית ומעשירה, במסגרת בלתי פורמאלית והיא מיועדת לתלמידים בכיתה ה' ובכיתה ז' . מעבר לסיורים המומלצים, תמצאו בחוברת זו הצעות לשיעורים ופעילויות מגוונים וכן חומרי למידה רבים.

 

 

יחידות לימוד לכיתה ה'
ביחידות שלפניכם, שירים, כרזות, איורים ויצירות אמנות, המשקפים את הגעגועים לירושלים ואת מימושם לאורך הדורות.
היחידות מרחיבות ומעשירות את הלימוד בשירי זמר עברי.

על יום ירושלים נכתב בתוך חומרי הלמידה הרבים שנכתבו בהתווית תכנית המקצוע לכתות השונות.

ירושלים בראי הזמר והסמל

ירושלים ליום הזכרון ליצחק רבין

עם וארצו - ירושלים לאורך הדורות

 

 

יחידת לימוד לתלמידי החטיבה העליונה
בחוברת יחידה המאפשרת בירור המשמעות הלאומית והמדינית של איחוד ירושלים, ומזימנה את התלמידים לגבש עמדה על ההשלכות של הקונפליקט היהודי ערבי על מעמדה של ירושלים בהווה ובעתיד.

 

יחידות לימוד שחיברו מורים בנושא ירושלים
היחידות מציעות מגוון טקסטים ופעילויות לשכבות גיל שונות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/03/2017    

עדכוני rss