education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
חיים נחמן ביאליק
 

עשרה בטבת הינו יום הולדתו של ביאליק אשר נולד בשנת תרל"ג (9.1.1873), ונפטר בכ"א בתמוז תרצ"ד (4.7.1934).

 

ביאליק, מגדולי המשוררים של השירה העברית אף זכה לכינוי "המשורר הלאומי" עוד בימיו.

 

ביאליק היה פעיל מרכזי בבניית התרבות היהודית -ציונית בארץ ישראל עם תחילת ההתיישבות בעת החדשה.

 

ממחיי השפה העברית, וראש וראשון למבקש לנכס לציונות החילונית את נכסי העבר של היצירה היהודית כולה למן התנך ועד ליצירה בת זמנו, עבור במשנה בתלמוד, באגדה ובהלכה.

 

 לתלמידי היסודי - "נַד-נֵד" : שירים ופזמונות לילדים בשיח עם תרבות ישראל

 לתלמידי חטיבת הבינים - בין ציונות עבריות ויהדות

הלכה ואגדה - שני פנים של המדרש והחיים - יחידת לימוד לשכבת ו'

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/02/2018    

עדכוני rss