education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית בר/בת מצווה
 

תכנית הלימודים בכיתה ז' עוסקת ב"אחריות ומעורבות". מטרת תכנית הלימודים הייחודית לשעת בת/בר מצווה היא להרחיב ולהעמיק בנושא זה באופן חווייתי, להתמודד עם אתגרי בניית הזהות בגיל זה ולאפשר לתלמידים לגלות בכוחות עצמם מרכיבים משמעותיים בפסיפס הסיפור המשפחתי והקהילתי שלהם.

 

התכנית מבוססת על שני נדבכים מרכזיים:

  • לימוד תכנים בכיתה העוסקים בהיבטים שונים של זהות אישית, יהודית וישראלית. לימוד זה מזמן לתלמידים, המצויים בשלב המעבר בין ילדות לבגרות, דיון ערכי בשאלות הקשורות לזהותם האישית והחברתית, יחסם כלפי המסורת המשפחתית, הקהילתית והלאומית, ומקומם ואחריותם כבני הדור החדש אל מול מסורות העבר.
  • קיום תהליך שנתי אישי, משפחתי וקהילתי.

במסגרת ההרחבה האישית והחווייתית של הלימוד, מומלצת הכנת עבודת שורשים במתכונת מחודשת, עבודה המחייבת תהליך אישי של חקר בתחום הזהות האישית, המשפחה והקהילה.

 

התכנית המוצעת לשעת בת/בר מצווה בכיתות ז' בתשע"ז כוללת 13 תחנות. תוכלו לבחור באילו מהן להעמיק, וכמובן, לשלב בהן יצירה, למידה מקרוב ומרחוק ואירועים כיתתיים ובית ספרים.

 

 קובץ המרכז את כל שלוש עשרה התחנות.

 

 

 

 

התחנות:

 

 

נושא השיעור

משימת השורשים

1.       

"שורשים וכנפיים" – מבוא לתכנית

"המזוודה שלי"

2.       

"תמונה שווה אלף מילים" - גלגולו של חפץ

חקר חפץ, תמונה

3.       

"לכל איש יש שם" – שם וזהות

חקר השם

4.       

"כי האדם עץ השדה" – אילן יוחסין

בניית אילן יוחסין

5.       

"שתלתם ניגונים בי אמי ואבי" – גלגולו של ניגון

חקר שיר/פיוט

6.       

התבגרות והתגברות – על מאפייני גיל ההתגברות

"איזהו גיבור?"

7.       

 

בת מצווה:אז והיום

 

גלגולו של טקס

8.       

 

בר מצווה: אז והיום

 

גלגולו של טקס

9.       

היחס למסורת ולעם היהודי – פרשת השבוע, עליה לתורה (מנהגי קהילות)

פרשת השבוע שלי

10.      

דרושה דרשה – מהי דרשה?

כתיבת דרשה אישית

11.      

"פה בארץ חמדת אבות" – היחס לארץ ישראל

חקר משפחתי
(סיפורי עליה, חלוציות, חיים בארץ)

12.      

אני ואתה נשנה את העולם – אחריות חברתית בגיל מצוות

משימת אחריות חברתית

13.      

 

"והילד הזה הוא אני ..." – משימת חקר אישי

 

חקר אישי

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/07/2020    

עדכוני rss