education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות תכנית הלימודים  והוראתה
 

ועדת המקצוע לתרבות יהודית-ישראלית, בראשותו של פרופ' רון מרגולין, הגישה למנכ"לית משרד החינוך, גב' מיכל כהן,  את תכנית הלימודים החדשה בנושא "תרבות יהודית-ישראלית", עליה שקדה במשך השנתיים האחרונות (2014-2016).

 

התכנית נועדה לחשוף את התלמידים לעולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חייהם בתוך ההקשר הישראלי הרחב.  התכנית תעניק ידע נרחב ומעמיק,  חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים,  כישראלים וכבני-אדם.  כמו כן, היא תעמיק את יכולתם לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות והמגוונות אשר קיימות בחברה הישראלית.

 

התכנית כוללת היכרות עם ארון הספרים היהודי תוך עיסוק ביחיד (כבוד האדם והחיים כערך עליון), במשפחה (טיפוח היחס לתא המשפחתי וחשיבות הקשר שבין הילד להוריו), בקהילה (המהווה תשתית לטיפוח של ערכים, בהם דאגה לכלל, נתינה וערבות הדדית), במדינת ישראל (הכרה בכבודן ובזכותן של קהילות אחרות ושונות), בעם היהודי בתפוצות (שימור הקשר עם יהודי העולם וחיזוק המודעות לתרבות היהדות לאורך ההיסטוריה) ובאנושות כולה (רעיונות סוציאל-דמוקרטיים ביחס הראוי שיש להעניק לגר ולשונה).

 

התכנית מדגישה ומחזקת את התרומה של הערכים היהודיים לערכים האוניברסאליים ואת השילוב אשר מתקיים בין שני עולמות הערכים, כמו: השמירה על זכויות האדם, כבוד האדם וחירותו.

עוד כוללת התכנית: היכרות עם פתגמים, אגדות, שירה ופיוט, חגי ישראל,  גיל הבר/בת מצווה, היכרות עם ביוגרפיות ודמויות מופת של החברה היהודית-ישראלית 'בהן - הרמב"ם,  אבן גבירול, אגדות חז"ל, רחל המשוררת וחיים נחמן ביאליק.

 

בנוסף לחידוש התכנים, תורחב התכנית, הנלמדת כיום בכיתות ה-ח, לכיתות  א-ט.
הרחבת התכנית נועדה לטפח ולהעמיק את הזהות היהודית-ציונית-ישראלית של תלמידי ובוגרי מערכת החינוך הממלכתית, אחריותם ומחויבותם לעמם, למורשתם ולתרבותם.
לימוד התכנית בכיתות א-ב יהיה על פי בחירת מנהלי בתי הספר ואילו בכיתות ג-ו היא תכלול 5 שעות לימוד על פני ארבע שנים ובחטיבת הביניים, 5  שעות על פני שלוש שנים.


 

להלן הערכים המובילים בתכנית על פי שכבות הגיל:
בכיתות א -  ואהבת לרעך כמוך
בכיתות ב - ערך הלימוד כיבוד הורים ערך המשפחה
בכיתות ג -  חברות ומנהיגות
בכיתות ד -  ערבות הדדית
בכיתות ה -  זיקה לעם ולארץ
בכיתות ו -  מסורת וחידוש
בכיתות ז - אחריות ומעורבות
בכיתות ח - תיקון עולם
בכיתות ט -  ערך החיים, חירות האדם וכבוד האדם

 

 

לתכנית הלימודים המפורטת

 

הוראת הקבע  בעניין הוראת תרבות יהודית-ישראלית בחינוך הממלכתי - עדכון 5/2019

 

ריכוז דוגמאות המשקפות את מורשת קהילות ישראל מארצות המזרח בתכנית הלימודים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2019    

עדכוני rss