education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים - תשע"ז
 
 

   

הנכם מוזמים להכיר את

  

מבוא, רציונל ומטרותלעיון בתכנית המלאה

 


          שאלות ותשובות אודות היערכות להטמעת תכנית הלימודים


פריסת הנושאים בתכנית הלימודים לפי שכבות - טבלה

 

דגמי הוראה וחומרי למידה לפי תכנית הלימודים החדשה עולים בהדרגה בלשונית חומרי למידה. ובאתר למורי המקצוע

 

להלן פירוט התכנית לפי כיתות

 

כתה א         כתה ב          

 

 

כתה ד         כתה ה          כתה ו

 

 

כתה ז         כתה ח          כתה ט

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2019    

עדכוני rss