education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לומדים בחברותא

 

לשם הטמעה מיטבית נדרשת הכשרה מקצועית ממושכת, רב שלבית ורב ממדית, הכוללת: מרכיבים של ידע, דיון נרחב בסוגיות של זהות, עיסוק ב"חוויה היהודית", אורחות חיים  ועוד.

במהלך תשע"ז - תשע"ט ובהשתלמויות הקיץ השתתפו אלפי מורים, שרכשו ידע וכלים להוראת המקצוע וזכו לחוויות מעשירות.. 


במהלך שנת הלימודים תש"ף מתוכננות השתלמויות ארציות, רובן בלמידה מרחוק.
המידע על ההשתלמויות הארציות מתעדכן בקישור

בנוסף, מתוכננות השתלמויות מחוזיות למורי המקצוע, למורים מובילים  ולמנהלים. בנוסף, אתם מוזמנים לפנות אלינו או אל הרפרנטים המחוזיים על מנת לשלב מפגשי היכרות עם התכנית לצוות הבית ספרי כולו במסגרת השתלמויות בית ספריות.

למידע נוסף אודות השתלמויות מחוזיות ניתן לפנות לרפרנטים המחוזיים:

 

שם

תפקיד

טלפון נייד

שרה קוך

רפרנטית מחוז ת"א

050-6280297

מיכל רוט-ברגר

רפרנטית מחוז דרום

054-4282857

שלומית קורביארסקי

רפרנטית מחוז צפון

050-6545483

ציפי שאבי

רפרנטית מחוז מרכז

050-5969696

שלמה ווסקובויניק

רפרנט מחוז התיישבותי

052-8838289

דר' דני קרן

רפרנט מחוז חיפה

050-6280272

עדנה בן בשט

רפרנטית מחוז ירושלים ומנח"י

050-3968321

 

 

>>חזרה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/07/2022    

עדכוני rss