education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
משולחן המפמ"ר
 

 "דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות ... יש שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחדש"
                                    (ברל כצנלסון, מתוך "מהפכה ומסורת")

 

שלום רב,

 

החל משנת הלימודים תשע"ז, מקצוע חדש, תרבות יהודית-ישראלית, החל להילמד במערכת החינוך הממלכתית. ייסודו של מקצוע חדש זה הוא רגע מרגש, חשוב ומשמעותי והינו תוצאה של עבודה רבת שנים של אנשים רבים בתחום הוראת מקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית. בשנים האחרונות, בהובלתה של הגב' צילה מירון-אילן, הגיעה עבודה זו לשיאה והושקע מאמץ רב בבניית המקצוע.

 

 

תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית כולל תכנית לימודים חדשה ומקיפה לכיתות א-ט, סל פעילויות חווייתיות מסובסד לבתי הספר, מסלולי לימוד חדשים להכשרת מורים במוסדות האקדמיים השונים ודברים נוספים עליהם תוכלו ללמוד בחוזר לשנת תשפ"ב.

 

 

אנו יוצאים לדרך חדשה, משמעותית ומרתקת בתחום לימודי היהדות במערכת החינוך הממלכתית. שנות הלימודים הקרובות יהיו מאתגרות עבורנו ונפלה בחלקי הזכות להוביל מקצוע זה.

זו ההזדמנות להזמין אתכם להצטרף לדרך זו ולהיות שותפים לה.

 

 

אני מאחל לכם המשך שנה פורייה ומוצלחת.

 

 

יובל סרי

מנהל תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית

אגף מורשת

 

 

הוראת הקבע  בעניין הוראת תרבות יהודית-ישראלית בחינוך הממלכתי - עדכון 5/2019

חוזר תשפ"ב

חוזר תשפ"א

חוזר תש"ף

חוזר תשע"ט

חוזר תשע"ח

חוזר תשע"ז

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/07/2022    

עדכוני rss