education - חינוך תיאטרון

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 

ברוכים הבאים לאתר לימודי התיאטרון

 

לימודי התיאטרון פותחים צוהר לעולם תרבותי עשיר, פרי מסורות של מאות ואלפי שנים, החל מהתיאטרון היווני במאה החמישית לפני הספירה ועד לימינו אנו, עולם שלובש ופושט צורה בהתאם לזמן ולמקום. לפיכך יש בכוחם להרחיב את השכלתם ואת עולמם הרוחני של התלמידים.

 

לימודי התיאטרון משלבים בין עיון ליצירה ומזמנים ללומדים חוויות רגשיות ואסתטיות: כצופים בהצגות המועלות על הבמה, כקוראי מחזות מז'אנרים ומזרמים שונים, כמתנסים במשחק ובהפקה, וכקוראי טקסטים עיוניים הקשורים לאמנות התיאטרון.

 

לימודי התיאטרון מזמנים לתלמידים הכרות עם שפת התיאטרון, שפה המשלבת מרכיבים המקיימים בניהם יחסי גומלין: הטקסט המילולי והטקסט החזותי. המרכיבים הדרמטיים והבימתיים נשזרים יחד לכדי יצירת אירועים וסיטואציות בהם התלמידים נותנים ביטוי מילולי, רגשי, ופיסי לעולמם.

 

לימודי התיאטרון נותנים ביטוי לריבוי אופני הקליטה הם מעודדים את פיתוח האינטליגנציות השונות, תוך מתן ביטוי לפוטנציאל האישי ומתוך מודעות לחברה על גווניה השונים. כל פעילות דרמטית מחייבת התחשבות באחר, הזדהות ואמפטיה עם מניעיו ודעותיו של האחר. לכן ישנה חשיבות עצומה בהבנת המשמעות של תחום התיאטרון כאמנות חזותית המתבססת על דיאלוג ושיתוף – דיאלוג בין היוצרים, דיאלוג בין היוצרים ובין הקהל ובין הקהל לבין עצמו.

 

החינוך לתיאטרון מזמן הקשרים בין נושאים חברתיים, ערכיים, מושגים כלליים כמו: רגשות, סובלנות, אלימות  לבין התרחשות דרמטית ובימתית.

 

מכלול המרכיבים של תחום התיאטרון – הרעיוניים, הלשוניים, הקוליים והחזותיים – מאפשר ללומדים לבטא את יכולותיהם ונטיותיהם השונות בעבודת צוות ומתוך כבוד הדדי וסובלנות.

 

תהליכי ההוראה במאה ה-21 צריכים להכין את התלמידים לחיים בחברה גלובלית רב-תרבותית, בה התלמיד נמצא במרחב מורכב של גירויים וצרכים, בסביבה טכנולוגית רוויה ומשוכללת, כאשר הוא מוקף בסימני תרבות חזותית עמוסה ומורכבת. אמנות התיאטרון במהותה, בהיותה רב-תחומית, מאפשרת לשלב בין המציאות המורכבת של המאה ה-21 לסביבת הלמידה של המאה ה-21.

 

בכניסה לאתר תוכלו למצוא נושאים מגוונים, תכניות, פעילויות  ועדכונים הרלוונטיים לעוסקים בהוראת התיאטרון מגן הילדים ועד החטיבה העליונה.

 

תפקידינו בפיקוח על הוראת התיאטרון לסייע וללוות אתכם המורים בתהליכי ההוראה ואני מקווה כי תהיו שותפים למעשה ולשיח החינוכי לטובת קידום לימודי התיאטרון.

 

בברכה,

אפי וישניצקי לוי

מנהלת תחום הדעת תיאטרון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/10/2014