education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
יחידת המבוא: 'יחיד וחברה'
 

"יחיד וחברה" היא יחידת החובה בלימודי תורה שבעל-פה לתלמידי החטיבה העליונה.


ביחידת הלימוד 'יחיד וחברה' מבחר סוגיות מן הספרות התלמודית, סוגיות שהן

 

שער אל מקורות חז"ל ואל ספרות ההלכה ודרכי החשיבה היהודית לאורך הדורות.

 

לימוד מקורות אלה והדיון בהם, מאפשרים לנו לבחון את ערכי היהדות ואת

 

חוקיה, ולהבין טוב יותר את משמעות היותנו חלק מהחברה שאנו חיים בתוכה.


חמשת פרקי הספר דנים בקשת רחבה של נושאים וסוגיות שבין היחיד לחברה:

 

  • ערכו של היחיד והמתח שבין העצמתו של הפרט לבין מחויבותו לחברה

  • היחס אל הזולת ועם האחריות לחייו

  • השבת אבדה והיחס לממון הזולת

  • תרבות המחלוקת וחשיבות הויכוח והדעות השונות, תוך הכרה באחר ובתרומתו לקבלת ההחלטה הנבונה והטובה ביותר  למען הכלל והפרט כאחד

 

 

הספר בגרסה דיגיטלית באתר כותר

 

מדריך למורה

 

להרחבה העשרה, סרטונים ומצגות ביחידת 'יחיד וחברה' 

(אתר זה נתמך רק בדפדפן כרום ובדפדפן  אקספלורר 11 למעלה)

 

 

 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  31/10/2020