education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דברים שבינו לבינה
יחידת הלימוד דברים שבינו לבינה, עוסקת בהיבטים המשפטיים, המוסריים, החברתיים והערכיים של ענייני המשפחה: מיסוד הקשר הזוגי וניתוקו,חובות הבעל והאשה בנישואין ובגירושין, טקס הנישואין וטקס הגירושין, מזונות, עקרות, סרבנות גט, יחסי אישות, מצוות פרו ורבו והיבטיה השונים, הדדיות ושיוויון/אי-שוויון בקשר הזוגי, משפחה חדשה, התאמה בין בני זוג ועוד'... 
 

שימו לב,
החל משנה"ל תשע"ט, הספר המחייב לבחינת הבגרות הוא הספר החדש. הספר הישן (של הוצ' רכס), אינו מאושר עוד לשימוש.

 

 

תוכנית ההיבחנות ביחידת הלימוד 'דברים שבינו לבינה' לשנה"ל תשפ"א (רשימת הסוגיות המחייבת לבחינת הבגרות)

 

עֶרְכָּה למורה באתר "ספריא" - מדריך למורה ויחידות מעובדות להוראה

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  31/10/2020