education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
יחידת הלימוד הורים וילדים
 
 

יחידת הלימוד הורים וילדים כוללת עיון מוסרי ומשפטי במערכת היחסים המורכבת בין הורים לילדיהם, לאור התפתחות ההלכה והמשפט: חובות וזכויות, גבולות בכיבוד הורים, הקניית השכלה ומקצוע,  מזונות, "בן סורר ומורה" ועוד.

המקורות הקלאסיים מוארים ע"י אנשי-רוח בני זמננו, ומזמנים דיון אקטואלי ורלוונטי בסוגיות אוניברסליות.

בשנת תש"ף יצא לאור ספר לימוד חדש ליחידת לימוד זו, בהוצאת מכון שלום הרטמן ובשיתוף משרד החינוך

ניתן להיבחן על היחידה במסגרת שאלון 007-281, בשילוב עם אחת מיחידות הלימוד הנוספות, משפט ויושר  או דברים שבינו לבינה.
שאלון זה משלים את סך יחידות התלמיד ל-5  יחידות לימוד.

 

מיקוד למידה ליחידה לשנת תשפ"א (קורונה)

 

מדריך למורה ליחידת הלימוד הורים וילדים - מכון הרטמן

 

חוברת המקורות ליחידה 'הורים וילדים' בדפוס שטיינזלץ

 

 

___

חוברת המקורות ליחידה 'הורים וילדים' בקובץ וורד (ללא צילום דפי תלמוד)

 

כיצד להשתמש בסוגיות המעובדות  לפרקים א'-ב'?

(קישור זה נפתח רק בדפדפנים מסוג כרום ואקספלורר 11 ומעלה)

 

סוגיות מעובדות ושאלות תרגול לפרק א'-כתבה וערכה : אפרת אמית-ליבוביץ בסיוע טכני של מט"ח (קישור זה נפתח רק בדפדפנים מסוג כרום ואקספלורר 11 ומעלה)

 

סוגיות מעובדות ושאלות תרגול לפרק ב'-כתבה וערכה : אפרת אמית-ליבוביץ בסיוע טכני של מט"ח (קישור זה נפתח רק בדפדפנים מסוג כרום ואקספלורר 11 ומעלה

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  31/10/2020