משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

"זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור" (דברים לב ז).

 

עניינו של העיון ההיסטורי הוא העבר האנושי כפי שעיצב את חייהם של יחידים וחברות.

 

אנו לומדים ומלמדים היסטוריה מתוך הכרה שלימוד דברי העבר הוא עניין משמעותי. מטרת הלימוד איננה רק ידיעת עובדות ופרטים על העבר, אלא הבנת דרכי התמודדותם של בני הדורות הקודמים עם בעיות אנושיות. צורת לימוד זו מתבצעת לפי דרכי ההוראה – למידה של תחום הדעת היסטוריה.

 

לימוד היסטוריה במערכת החינוך תורם לגיבוש השקפת עולם ערכית ולהפנמתה. הפנמה של ערכים מופשטים אפשר לבנות רק בזיקה למצבים אנושיים קונקרטיים מוגדרים בזמן ובמקום.

 

לימוד היסטוריה, בכלל, והיסטוריה של עם ישראל, בפרט, יסייע לתלמידים לגבש את זהותם וליצור קשר לעם ולחברה שבה הם חיים, לשורשיה, למקורותיה ולעולם שחברה זו היא חלק ממנו.

 

יסוד חשוב בתפיסת החינוך הממלכתי- דתי הוא הציווי 'בכל דרכיך דעהו'. גם הלימודים הקרויים 'כלליים' הם מסילות להכרת פעולתו של הבורא בעולם היצירה והעשייה * לימוד היסטוריה יסייע לביסוס הכרתם הדתית, הלאומית, החברתית והתרבותית של תלמידינו.

 

_________________________________________

* מתוך: קווים מנחים למדיניות החינוך הממלכתי-דתי, תשנ"ג.

 

 המסמך המלא של תכנית הלימודים בהיסטוריה לכיתות ו'-ט' בבית הספר הממלכתי-דתי

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2016    

עדכוני rss