משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים החל מתשע"ה
 

מטרת מסמך זה לארגן בצורה הירארכית את הנושאים הנלמדים בכיתות ו-ט. נושאים הנוגעים לליבת הידע והמיומנויות שיילמדו בעדיפות ראשונה,
ונושאים המיועדים להרחבה ולהעמקה שיילמדו בעדיפות שנייה (בהתאם להיקף השעות הנלמד).

 

א. נושאים שהם נושאי הליבה (עיקר התוכנית) וילמדו בעדיפות ראשונה – אינם צבועים.


ב. נושאים שהם  הרחבה - ילמדו  בעדיפות שניה ( אם יש מספיק זמן להרחבה ללא פגיעה בהקניית הנושאים שהם בעדיפות ראשונה ואופי הכתה מאפשר זאת)
ניתן כמובן  ללמד רק חלק מהנושאים שהם בעדיפות שניה. (בהתאם לתנאים המוזכרים מעלה) צבועים בירוק


ג. נושאים שהוצאו מתוכנית הלימודים לשכבות גיל אלו – צבועים  בוורוד.


ד. בגוף תכנית הלימודים  צוין מספר שעות מומלץ לנושאים השונים, וכן מפורטות המיומנויות  שיש להקנות עם הלימוד העיוני של הנושא. הקניית המיומנויות חשובה לא פחות מהלימוד העיוני והקניית הידע.

 

 

 מסמך התכנית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2016    

עדכוני rss