משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית מעבר
 

תכנית מעבר זו היא מהדורה המעדכנת את תכנית הלימודים משנת תשל"ה הן בתחום המטרות והן בתחום נושאי הלימוד.

 

התכנית מפרטת את התכנים והמטרות לכל שכבת גיל בכיתות ו'- ט'. תכנית המעבר תהיה בתוקף עד שיושלם פיתוח תכנית הלימודים החדשה לכיתות ו-ט.

 

התכנית מאפשרת גמישות בבחירת נושאי הלימוד. המורים יבחרו מתכנית הלימודים נושאים להוראה לפי ההנחיות הבאות:

 

  • כיתה ו': חובה ללמד שלושה נושאים מבין חמשת הנושאים, מהם חובה ללמד נושא אחד בהיסטוריה כללית.
  • כיתה ז': חובה ללמד ארבעה נושאים מבין ששת הנושאים, מהם חובה ללמד שני נושאים בהיסטוריה כללית.
  • כיתה ח': בנושא א' מבין ששת פרקי הנושא חובה ללמד ארבעה פרקים; ומנושא ב' חובה ללמד שישה פרקים, מהם חובה ללמד נושא אחד בהיסטוריה יהודית.
  • כתה ט' : נושא א' חובה; נושא ב' חובה ללמד ארבעה פרקים מבין שבעה פרקים; נושא ג' חובה.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/02/2015    

עדכוני rss