משרד החינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי המזכירות הפדגוגית אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 תוכנית הלימודים לכיתות י-י"א/י"ב
 
 

תוכנית הלימודים המלאה לכיתות י-י"א/י"ב.

 

שימו לב: לקראת הבגרות יש ללמד על פי מסמך ההלימה המופיע בחוזר המפמ"ר

 

על מנת להגיע להישגים המצופים בכיתות י', אנו ממליצים להשתמש בבחינת תו התקן.

 

ניתן להסתייע במסמך ההנחיות להוראת המיומנויות "צעד בצעד"

 

ספרי הלימודי המאושרים ליחידות החובה :

1. "מסורת ומהפכות" בהוצאת הר ברכה

 או לחלופין

"ואלה תולדות - מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל" בהוצאת מט"ח

2.  "חורבן וגבורה- נאציזם ושואה" בהוצאת הר ברכה

3. "השיבה לציון - עלייה, התיישבות ועצמאות" בהוצאת הר ברכה   

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/10/2020    

עדכוני rss