education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות בית ספריות
הרחבת לימודי מחשבת ישראל
 

אנו רואים ערך רב, בייחוד בדורנו, בהרחבת לימודי מחשבת ישראל מעבר לשתי יחידות הבסיס, במסגרת מגמת מחשבת ישראל.

אין ספק כי הרחבה זו משמעותית מאוד לבניית עולמו האמוני והדתי של התלמיד ומאפשרת בניית קומה רוחנית נוספת בבניין האישיות.

 

על מנת להרחיב את לימוד מחשבת ישראל להיקף של 4 או 5 יח"ל, יש ללמוד בנוסף לשתי יחידות הבסיס, עוד 2 יח"ל בית ספריות. יחידות אלו יכולות להיכתב ע"י צוות המורים בבית הספר ולימודן כפןף לאישורו של המפמ"ר.

כל בית ספר יכול לבנות תכנית בית ספרית עבור תלמידיו או לחילופין להשתמש בתכנית הקיימת בבית ספר אחר ושעברה כבר את אישור המפמ"ר.

 

להלן תיאור של חלק מן התכניות הבית ספריות הנלמדות כעת בבתי הספר השונים. מתיאור זה ניתן לקבל רושם ראשוני אודות התכניות השונות.

על מנת לקבל מידע נוסף, יש לפנות לבית הספר בה פועלת התכנית.

 

 אגדות חז"ל - אולפנת עפרה

 מדינה לאומיות וחברה בישראל - ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

 לימוד תורה - אולפנת בית שולמית

 גאולה ותחיה במשנת הרב קוק  - ישיבה תיכונית מכון לב

 "שואה וגאולה" - אולפנת חפץ חיים

 

  • תכנית ללימוד חסידות

   

   אהבת ישראל

   חסידות 

   שבת קודש

  שמחה 

 תפילה 

 תשובה וחגי תשרי

    תורה

 

יחידות "אני עצמי" - בנושא מידות.

היחידות הינן חלק מתכנית "תורת חיים".

ניתן לצפות ברציונאל היחידה, בתוכנה ובמערכי שיעורים רבים לכניסה באתר החדש - מחשבת הלב.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/02/2019  

עדכוני rss