education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
איך מתחילים
תכנון שלבי העבודה וההתארגנות להפעלת תכנית הקשר הרב דורי בביה"ס:
 

שלבים להפעלת התכנית:

1. תנאים מקדימים להתחלת פעילות בפרויקט הקשר הרב – דורי 

 

 

תנאים מקדימים להתחלת פעילות בפרויקט הקשר הרב – דורי

 

מעורבות מנהל ביה"ס

 • מעורבות צוות ניהולי
 • מיקום הפרויקט בסדר העדפותיו של מנהל ביה"ס
 • האם הפרויקט  חלק מתכנית העבודה הבית-ספרית השנתית

בעל תפקיד להובלת הפרויקט

 • מי מרכז את הפרויקט בביה"ס?

תרבות ארגונית בית-ספרית

המטפחת פעילות התנדבותית

 • תרבות התנדבותית בביה"ס

הצטיידות

 • חדר מחשבים פעיל ותקין המכיל לפחות 15 עמדות מחוברות לאינטרנט.

פרסום התוכנית החינוכית

 • בקרב  המורים, תלמידים הורים ובני הגיל השלישי.
 • מצורף  מינשר התכנית.
 • מצורפת כרזה לפרסום בביה"ס.

 

 

 2. בחירת המשתתפים בתכנית הקשר הרב – דורי

  

 

בחירת המשתתפים בתכנית הקשר הרב - דורי

 

בחירת המשתתפים

הערות/ שאלות לחשיבה

תלמידים

פרופיל בחירת התלמיד:

 

·         בעל מוטיבציה

·         בעל רצון לתרום ולהתנדב.

·         בעל ידע במחשבים.

·         מצטיינים בסובלנות ובסבלנות

·         בעלי יכולת הסבר וכושרי דיבור

·         האם יבחרו תלמידים פעילים?

·         האם יבחרו תלמידים מצטיינים?

·         האם יבחרו תלמידים מיומני מחשב?

·         האם יבחרו תלמידים לפי רמת עניין?

·         אם תלמידים יצטרכו לצאת משיעורים כדי להשתתף בתכנית, אזי יש לדאוג לקבל את הסכמת ההורים להשתתפות ילדיהם, בתכנית.

בני הגיל השלישי

 

בחירת המשתלמים

·         האם בחרנו בבית-גיל זהב מסוים?

·         האם יבחרו סבים וסבתות של התלמידים?

·         האם בחרנו באולפנים לאוכלוסיה המבוגרת.?

·         האם בחרנו במועדוני קשישים?

פרופיל בחירת המבוגר :

 

·         ידיעת קרוא וכתוב

·         שפת דיבור

·         מצב בריאותי

·         האם שפת הדיבור  של המבוגרים תואמת

לשפת דיבור התלמידים?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. מוכנות והכשרת המשתתפים בתכנית
 

 

מוכנות והכשרת המשתתפים בתכנית

קבוצה

 

תלמידים

 • תיאום ציפיות (שיחה ושאלון)
 • מיפוי ידע במיומנויות מחשב
 • כישורי הנחיה - מפגשי הכנה לתכנית, הכנה מנטאלית, הכנה פדגוגית ודידקטית
 • גיבוש ידע - תכני לימוד ביישומי מחשב

בני הגיל השלישי

 • תיאום ציפיות(שיחה ושאלון)
 • מיפוי ידע במיומנויות מחשב
 • מפגש הכנה לעבודה עם תלמידים

צוות מורים ובעלי תפקידים

 • תיאום ויידוע הצוות הבית ספרי על פרטי הפעלת התוכנית (מועדים ושעות) ושמות תלמידים משתתפים.

הורים

 • פרסום התכנית ויידוע ההורים על הפעלת התוכנית (מועדים ושעות) .
 • החתמת ההורים על טופס הסכמה להשתתפות ילדיהם בפעילות.

גורמים נוספים

 • פרסום התכנית ויידוע הרשות, הקהילה, המקומון וכו'.

 

 

4. תכנון מוקדם  - תכנית עבודה

 

תכנון מוקדם  - תכנית עבודה

תכנית עבודה לתכנית הקשר הרב דורי

 • הגדרת חזון, מטרות ויעדים
 • הגדרת מס' המפגשים: 14 מפגשים
 • בחירת השעות האופטימאליות: בזמן שעות  הלימודים, לאחר סיום הלימודים וכד'

ארגון לוגיסטי  - ביה"ס

 • תכנון מפגש בן שעתיים  במעבדת המחשבים, ארגון מספר המפגשים בתכנית, לו"ז מועדים,מעבדת מחשבים.
 •  

ארגון לוגיסטי  - מול המשתתפים המבוגרים

 • תיאום מועדים, שעות, הסעות וכד'
 • דף קשר – איש קשר להודעות ושינויים
 • האם ניתן להעמיד לרשותם מעבדת מחשבים פתוחה במועדים קבועים לתרגול ?

תכנית הלימודים במפגשים

 • תכנון מדויק של מפגשי למידה. (ראה הצעות למערכי שיעור).
 • הגדרת נושאי ותכני הלימוד במפגשים ניתן להתמקד בנושא לבחירתכם למשל: סיפור אישי, סיפורי עלייה, סיפורים מבית אבא ... וכד'.
 • הכנת קלסר מערכי שעור לכל מפגש
 • ריכוז ותיעוד תוצרי הלמידה המשותפת.
 
 
5.  פעילות  ייחודיות נוספות שניתן לפתח במהלך המפגשים
 

 

פעילות  ייחודיות שהתפתחה  במהלך התכנית

 

אפשרי במהלך מפגשים ליצור פעילויות ייחודיות:

 • מסיבות חג משותפות
 • הרצאות של המבוגרים בבית הספר
 • פרסום ספר או חוברת בנושא נבחר
 • אחר

6. משוב והערכה

משוב במהלך הפעילות

תלמידים

 • מומלץ להעביר שאלון משוב במהלך הפעילות

 

מבוגרים

 • מומלץ להעביר שאלון משוב במהלך הפעילות

 

עמידה ביעדי תכנית המפגשים

תלמידים

 • משוב והערכה תכנון מול ביצוע ברמת התלמידים- שאלוני משוב

מבוגרים

 • משוב והערכה תכנון מול ביצוע ברמת התלמידים – שאלוני משוב

7. שביעות רצון המשתתפים

 

שביעות רצון המשתתפים

הנהלה

עד כמה תרמה הפעילות לביה"ס?

מורים

אלו שינויים חלו בתלמיד במהלך התנדבותו?

תלמידים

עד כמה תרמה הפעילות לתלמידים ?

מבוגרים

עד כמה תרמה הפעילות למבוגרים?

הורים

מידת שביעות רצונם של ההורים מהשתתפות ילדם בתכנית

גורמים נוספים מעורבים

קהילה: רשות, מועדוני קשישים, בתי - אבות

8. תכנית המשך

תכנית המשך

 

האם יש ביקוש מצד המשתתפים לתכנית המשך?

האם נערוך תוכנית המשך?

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/07/2011  

עדכוני rss