education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
הקשר הרב דורי
על התכנית 
 

משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגה, גף יישומי מחשב בחינוך, הפיקוח על המידענות, אתיקה ונוער מחשבים, המזכירות הפדגוגית ומינהל כא"ב תיאום ובקרה, האגף לחינוך מבוגרים.

 

תכנית הקשר הרב דורי, שימור ותיעוד מורשת בסביבות טכנולוגיות

תכנית הקשר הרב דורי הינה תכנית ערכית-חינוכית הבונה גשר בין דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי בתי הספר לבין האוכלוסייה המבוגרת בקהילה, באמצעות הסביבה הטכנולוגית, תוך למידה ושימור המורשת. החל משנת הלימודים תשע"א (2010-2011), הורחבו שיתופי הפעולה הבין משרדיים, והתכנית כיום מופעלת בשיתוף פעולה של משרד החינוך, המשרד לאזרחים ותיקים ובית התפוצות.

 

התכנית משלבת את הידע של המנחים הצעירים במיומנויות המאה ה-21, ואת שליטתם בטכנולוגיות התקשוב עם התנדבות ונתינה. בתכנית זו נפגשים התלמידים עם האזרחים הוותיקים, ובשלב הראשון מלמדים אותם מיומנויות מחשב, שימוש בדואר אלקטרוני וגלישה באינטרנט. בשלב השני המבוגרים והתלמידים מבנים ידע שיתופי, תוך תהליכי למידת חקר, לתיעוד סיפורי המורשת.

 

המפגשים מזמנים דיאלוג יצירתי מפרה בו כל צד תורם מיתרונותיו לחיזוק הקשר הבין –דורי. הלמידה ההדדית והחוויות המשותפות תורמים להבנה טובה יותר של בן הדור האחר. בכך נוצרת מערכת שורשית וערכית התורמת תרומה חברתית לקהילה ולשימור המורשת היישובית, הקהילתית והלאומית של מדינת ישראל.

 

התכנית מופעלת מידי שנה ב- 250 מוסדות חינוך, במגזר היהודי והלא יהודי. לוקחים בה חלק

בכל שנה כ- 6,800 משתתפים: 3,800 תלמידים ו- 3,000 אזרחים ותיקים.

 

מטרות התכנית: 

  1. יצירת שיח בין דורי בין אזרחים וותיקים לדור הצעיר סביב למידה משותפת ונתינה הדדית
  2. חיבור של הדור הצעיר לסיפורי המורשת באמצעות מפגש אישי ולמידת היסטוריה "ממקור ראשון". תיעוד סיפור חיים ופרקים ב"היסטוריה הלא כתובה", בתהליך למידת חקר.
  3. צמצום הפער הטכנולוגי בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ויצירת עניין כחלק משמירה על תעסוקה ובריאות נפשית.
  4. חיזוק ערכים חינוכיים מובילים באקלים בית הספר: סובלנות, הקשבה, ערכי התנדבות, נתינה ותרומה לזולת ולקהילה.

מפגשי הלמידה המשותפת מתקיימים בבתי הספר. במהלך התכנית משתתפים התלמידים והאזרחים הוותיקים ביום למידה חוויתי בבית התפוצות. סיפורי המורשת ותוצרי התיעוד מועלים למאגר סיפורי מורשת  של בית התפוצות.

 

קישורים:

אתר התכנית - מאגר סיפורי מורשת

בלוג התכנית

פייסבוק

משרד החינוך -מינהל מידע וטכנולוגיה

משרד החינוך - מזכירות פדגוגית: אגף מורשת

המשרד לאזרחים ותיקים

בית התפוצות

 

 

ליצירת קשר:

טלפון: 03-7457928/7899

פקס: 03-7457927

דוא"ל: Kesher.rav.dori@bh.org.il

 

 

קישורים לסרטונים:

תכנית הקשר הרב דורי "מזקנים אתבונן"

הקשר הרב דורי ברמת גן

הקשר הרב דורי בבי"ס אושא

ותיקים מדברים על התכנית

הקשר הרב דורי – ע"י מתנדבי הביטוח הלאומי

 

 

  מנשר "הקשר הרב דורי"

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2013  

עדכוני rss