education - חינוך ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות האגף
 

האגף לספרי לימוד מופקד על אישור ספרים וחומרי למידה על כל הנלווים אליהם (כגון חומרי עזר וערכות נספחות לשימוש התלמיד) לכלל מוסדות החינוך בארץ. 
כתוצאה מכך האגף הוא האחראי להכנת רשימה שנתית של הספרים וחומרי הלימוד המאושרים מדי שנה ולהפצתה באמצעות חוזר המנכ"ל. האגף עוקב אחר אורך חיי כל ספר וחומר למידה מאושר, בהתאמה לתאריך האישור ולעדכונים בתכניות הלימוד הנוגעות אליו.
 
האגף הוא הגוף המתווך בין משרד החינוך לגופים המפתחים ספרים וחומרי למידה, הן במשרד עצמו והן מחוצה לו, ומייעץ להם בכל הקשור לפיתוח ספרים וחומרי למידה, ולדיוק המקצועי הנדרש מהם כדי להשיג אישור לשימוש בספרים ובחומרי למידה במוסדות החינוך.
 
האגף פועל בשיתוף פעולה עם גורמים רבים במשרד ומחוצה לו כדי שבידי התלמידים והמורים יהיו תמיד ספרים וחומרי למידה מעודכנים.
 
כמו כן האגף דואג לשמירת החוק בכל הקשור לעלויות הספרים וחומרי הלמידה ולמפרט הטכני שלהם.
 
האגף גם פועל לקידום השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתהליך הלמידה ומעודד פיתוח ספרי לימוד בתצורה של מדיה דיגיטלית.


ספרים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss