education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
לוח גאנט ארצי - תשע"ה
 

שלום רב,
 
אני שמח להעמיד לרשותכם את

 

 לוח האירועים הארצי למוסדות חינוך לשנת תשע"ה


ככלי עבודה לתכנון ולהיערכות לקראת שנת הלימודים.
 
הלוח מהווה תשתית עליה תתווסף הפעילות המחוזית, הרשותית והבית ספרית.
הוא משקף את הערכים המנחים אותנו ביחס לראייה האינטגרטיבית,
לצורך בהידוק הממשקים, למניעת כפילויות, לתזמון לוחות זמנים,
לצמצום עומסים, לסנכרון אירועים ולהנגשתם תוך שקיפות.
 
לוח הגאנט הארצי הדיגטלי ימשיך ויתעדכן וניתן יהיה לראותו באתר המינהל הפדגוגי, אתר המשרד וכן להורידו כלוח שנה באוטלוק 


בברכה
אריאל לוי

סמנכ"ל בכיר
ומנהל המינהל הפדגוגי

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  02/05/2015