education - חינוך בשבילי הזיכרון בשבילי הזיכרון גני ילדים יסודי חתיבת ביניים תיכון
 
 
על התכנית
 מנהלים ומחנכים יקרים,
 

במאה העשרים קם על עמנו ועל העולם כולו הצורר הנאצי. אנו מצווים שזיכרון השואה על כל לקחיה יהיה טבוע בזהותם של ילדינו ושל ילדי הדורות הבאים.  עם ישראל זוכר את רגעיו הגדולים בחגים ובמועדים  ומציין את האסונות שקרו לו לאורך הדורות בתעניות ובצומות. המורשת ההיסטורית הדתית והתרבותית הפכה באמצעות החגים והמנהגים לחלק מהזהות האישית והלאומית של העם היהודי בארץ ובעולם.  חובה על עמנו, שידע לעצב זיכרון ולהעבירו מדור לדור, למצוא את הדרכים לשמר את זיכרון השואה והמורשת היהודית גם בדורנו ולעשות זאת בדרכים המתאימות ולתקופה שבה אנו חיים.

 

משרד החינוך ו"יד ושם" פעלו במשותף ליצירה של תכנית חינוכית ולימודית כוללת להוראת השואה בכל המגזרים ובגילאים השונים. מטרת התכנית להסדיר את לימודי השואה בכל שכבות הגיל, לבסס הוראה של תכנים ומושגים באופן ספירלי ולחנך לערכים אנושיים ולאומיים הקשורים לנושא. אתר זה הוא השלב הראשון בתכנית.

רציונל התכנית

אתר התכנית

האתר כולל מסמך המפרט את המטרות, העקרונות והתכנים הפדגוגיים של התכנית וכן ערכות להוראה. כל ערכה כוללת הפעלות מגוונות ורב-תחומיות המותאמות מבחינה פדגוגית ורגשית לקבוצת הגיל. לכל הפעלה נלווה דף פתיחה המתאר את התוכן ואת שיקולי הדעת ומציג תמצית של הפעילות. האתר מחולק על פי שכבות הגיל וההפעלות של כל המגזרים מופיעות בו יחד. בדפי ההסבר יצויין אלו הפעלות מיועדות ספיציפית לאחד המגזרים. הערכות מכילות הפעלות רבות כך שבתי הספר יוכלו לבחור מתוכן את ההפעלות המתאימות להם בהתאם לגישתם החינוכית ובהתאמה לתלמידים הלומדים בהם.

 

ישנן ערכות מתבססות על ספרים שלמים שנבחרו בהתאמה לגיל ואינם דורשים קריאה ממושכת. העלאת הספרים הללו לרשת תלויה בקבלת זכויות יוצרים. בשלב זה הנכם  מתבקשים להזמין את הספרים הללו לספריית בית הספר ולהעביר אותם בסבב לשימוש בכיתות. 

 

רציונל התכנית

הפעלת התכנית

התכנית החינוכית שבפניכם מיועדת להניח יסודות לתפיסה ספירלית בהוראת השואה ומיועדת לכל הגילים. בנוסף, התלמידים לומדים על השואה במהלך לימודי ההיסטוריה בחטיבה העליונה ובמסעות לפולין. התכנית מיועדת להפעלה בהיקף של 5-15  שיעורים במהלך השנה על פי שיקול דעת הצוות החינוכי, ניתן לבחור מתוך האתר שיעורים שיתקיימו בכתות לקראת ימי לוח כמו יום זכויות האדם, יום השואה הבינלאומי, יום הסובלנות הבינלאומי, יום האישה הבינלאומי, היום למלחמה בגזענות ועשרה בטבת. כמובן שיש לפעול על פי התוכנית שלפניכם לקראת  יום השואה ויום העצמאות. לכל בית ספר ניתנת הגמישות הפדגוגית לבנות את התכנית הבית-ספרית ולבחור את ההפעלות והמערכים  המתאימים לקהילה הבית ספרית.  

 

באחריות צוות בית הספר לבנות תכנית בית-ספרית ספירלית, בעלת רציונל רב-שנתי. בתכנון הבית ספרי ייקבע אלו שיעורים יועברו על ידי מחנכי הכיתות ואילו מורים נוספים  יכנסו לכתות עם שיעורים והפעלות נוספות. שיקולי הדעת יהיו בהתאמה לתכנים ולצוות המורים המלמד בכל שכבה.  
בהכנת הערכות הושקעה מחשבה בהתאמת ההצעות לפעילות לעקרונות הלמידה המשמעותית:


א. התאמה למאפייני הלומד בשלב ההתפתחותי: גיל, קוגניציה, רגש.
ב. למידה בעלת ערך ללומד והמייצרת ערך לחברה שבה אנו חיים.
ג. למידה פעילה ובינתחומית המייצרת חוויית למידה ושותפות של התלמיד בהבניית הידע.

 

חשוב לשמור בתהליך הלמידה בכתה על עקרונות אלה.
הוראת השואה מעוררת בצוות החינוכי הרבה שאלות חינוכיות ורגשיות. על פי חוזר מנכ"ל  תשע"ב/5  סעיף 9.10-1, יש לקיים בכל בית ספר השתלמות מוסדית בנושא הוראת השואה אחת לחמש שנים.  מתווים של "אפק חדש" ו"עוז לתמורה" להשתלמויות הללו נמצאים באתר של האגף לפיתוח מקצועי במינהל ההשתלמויות. 

 

יש לקיים בכל בית ספר ישיבת מורים לחשיבה ולהיערכות ליישום התכנית. על הישיבה לכלול: 

  1. סקירה היסטורית של אירועי השואה 
  2. שיחה עם פסיכולוג/ית בית הספר או היועצת החינוכית על ההיבטים הפסיכולוגיים הרגשיים והשאלות שייתכן ויעלו כאשר עוסקים בנושא השואה בכתות.
  3. הצגת התכנית – הרציונאל והערכות להוראה
  4. חלוקה לקבוצות על פי שכבות ובחירת  ההפעלות המתאימות והמורים שיפעילו אותן בכתות.  

 

טקס יום השואה יכול להיות שיאו של התהליך החינוכי אך עליו להיות מותאם מבחינה פדגוגית ורגשית לכל התלמידים המשתתפים בו. אם אין התאמה של תכני הטקס לתלמידי כתות א'-ב', יש להכין עבורם פעילות מיוחדת ליום השואה המותאמת להם. 

רציונל התכנית

מה בהמשך?

אנו נמצאים בשלב הראשון של התוכנית. בשנה הקרובה יורחבו ויתווספו חומרים לאתר – הן לקבוצות הגיל והן למגזרים השונים. במקביל תתקיימנה השתלמויות בכל רחבי הארץ, מתוך רצון להעניק למורים כלים וידע בכל הקשור להוראת הנושא. להכנת התכנית תרמו צוות בית הספר להוראת השואה ביד ושם, צוות המזכירות הפדגוגית, אגפי הגיל במינהל הפדגוגי, צוות מיוחד מטעם שפ"י, מינהל חברה ונוער ומינהל מדע וטכנולוגיה וארגונים העוסקים בזיכרון השואה שהפעלות שלהם  שולבו בתוכנית . 

 

תחושת השליחות ההיסטורית והחשיבות הרבה של התכנית אפיינה את כל העוסקים במלאכה ועל כך תודתנו.  אנו מקווים כי התכנית שלפניכם תתרום תרומה משמעותית לדיון ולחינוך בנושא השואה בכל מגזרי החברה הישראלית, ויהיה זה שכרנו. 

 

 

צוות ההיגוי של התוכנית

לפרטים ניתן לפנות אל נועה פלר במייל: shvileihazikaron@gmail.com ואל שרית הוך-מרקוביץ

רציונל התכנית

 
  תאריך עדכון אחרון:  05/04/2015