education - חינוך בשבילי הזיכרון בשבילי הזיכרון גני ילדים יסודי חתיבת ביניים תיכון

סיפור שואת העם היהודי הוא אחד מרגעי השפל בתולדות האנושות וראוי לו כי יילמד ויועבר מדור לדור, בבחינת "והגדת לבנך". הסיפור צריך להילמד בכל מקום שבו שואפים לחנך לחברת מופת ערכית, חברה שבה הקבלה והחמלה, הדאגה לאחר, כבודו ושוויון ערכו עומדים כנר לרגליה.
השואה ותודעתה הפכו לחלק בלתי נפרד מן הזהות היהודית, הישראלית והאנושית. תלמידים במגזר הדרוזי והצ'רקסי, מעצם היותם חלק מהחברה הישראלית, חשוב שילמדו על "השואה" החל מחטיבת הביניים. כדי להגיע אל המשמעויות הערכיות, יש להעמיק בשאלה: כיצד התמודדו בני אדם בתקופת השואה, במה התחבטו, מול אילו דילמות עמדו ומדוע בחרו כפי שבחרו. כמו כן יש לעסוק גם בצד השני, הפושעים הנאצים והמסייעים בידם, העומדים מהצד, ומן העבר השני, חסידי אומות העולם – על המשמעויות האתיות הגלומות בנושאים אלו. לבסוף יש לבחון מה ניתן ללמוד מהעדויות של הניצולים. כל זאת מתוך התייחסות אל ההקשר ההיסטורי.

להמשך קריאה

 

 

אמא האם מותר לנו לבכות עכשיו? – ז'- ט' חינוך דרוזי וצ'רקסי

הסיפור מתאר חיי משפחה בתקופת השואה מנקודת מבטה של ילדה ושל אימא שלה שחיו במחבוא ושכל חייהן היו עטופים בפחד נוראי שמא ידעו הגרמנים את מקום המחבוא.

  

מלחמת  העולם השניה – לשכבת גיל  ז'

התלמיד יקבל מידע בסיסי על חיי העם היהודי בתקופת השלטון הנאצי, החרם הכלכלי והקמת מחנות הריכוז.

 השלבים של המדיניות הנאצית – לשכבת גיל ז'

דרך טקסט יכיר התלמיד את שלושת השלבים שעברו על העם היהודי בתקופת השלטון הנאצי.ליל הבדולח – שכבת גיל ח'

התלמיד יכיר את מקור השם ואת  ההתרחשויות ב"ליל הבדולח".אלי ויזל חתן פרס נובל לשלום – שכבת גיל ח'

הפעילות מתמקדת בחתן פרס נובל לשלום, אלי ויזל כאיש שלום. התלמיד יתבקש לערוך חיפוש אינטרנטי, ולאסוף מידע על הקריטריונים שהובילו להענקת תואר "חתן פרס נובל לשלום" לאלי ויזל.אלבום אושוויץ- לשכבת גיל ט'

הצגת סרטון   מאתר "יד ושם" בערבית על מחנה הריכוז אושוויץ ודרך ביצוע המדיניות הנאצית נגד העם היהודי בתוך המחנה.
הצגת הסרט לפי שיקול דעתו של המורה, על פי היכרותו את הרגישויות הקיימות בקרב התלמידים בכיתה.

  תאריך עדכון אחרון:  14/03/2019