education - חינוך בשבילי הזיכרון בשבילי הזיכרון גני ילדים יסודי חתיבת ביניים תיכון
 
 
חומרי עזר לצוותים ולמורים
 

מנהל / מחנך / רכז / מורה יקר,

בדף זה צירפנו קישורים למספר "כלי עזר" אשר יוכלו לסייע לך לקראת הכנת תכנית בית ספרית / כיתתית / שכבתית להוראת השואה.

  1. פעילות שפ"י לחדר המורים – הפעילות מתאימה כשלב ראשון בהיערכות להפעלת התוכנית בביה"ס וכוללת בירור עמדות אישיות ורגשיות בנושא השואה לקראת העיסוק בנושא עם התלמידים.
  2. מצגת רקע היסטורי (המצגת כוללת קישורים לעזרים וסרטונים לבחירה והתאמה לחדר המורים).
  3. שיעור מקוון לצוותי יסודי - לפניך שיעור מקוון על העיסוק החינוכי בנושא השואה בבתי הספר היסודיים. השיעור בנוי משיחות על הדילמות של העיסוק בנושא, הראציונל, המטרות והכלים.  בחלקו השני של השיעור תמצאו 4 דוגמאות של חומרים עם הסברים על דרכי השימוש בהם.
  4. מסמך עקרונות והמלצות לחינוך המיוחד- בהוראת נושא השואה בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים עשויים להתבטא ביתר שאת קשיים קוגניטיביים, שפתיים-תקשורתיים, רגשיים והתנהגותיים. בשל מורכבותו וייחודיותו של הנושא נדרשת התייחסות מותאמת למגוון האתגרים העולים מהוראתו, בכלל זה בנייה של תכנית הוראה מותאמת. זאת תוך יצירת חוויה רגשית-ערכית, לחיזוק הזיקה למורשת ולקידום ערכים אנושיים ולאומיים הקשורים לנושא.
    מסמך זה מציג עקרונות והמלצות להוראת התכנית בהתייחס למגוון המאפיינים של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, וכן הדגשים לבניית התכנית ולהפעלתה במסגרת החינוכית. 
  5. כלי עזר לפסיכולוגים ויועצים חינוכיים - תיווך זכרון השואה לילדים ונוער: מענים אפשריים לדילמות פסיכו-חינוכיות.
  6. חומרים חינוכיים המותאמים לנושא המרכזי של יום השואה לשואה ולגבורה תשע"ח -  ניצולי השואה מעצבים זכרון ובונים מדינה - בסימן 70 שנה למדינה ישראל.
  7. מטרות ועקרונות בהוראת השואה (באנגלית), כפי שפורסמו על ידי כוח המשימה הבין לאומי להוראת השואה - IHRA - The International Holocaust Remembrance Alliance. המסמך מאפשר הרחבה ומבט בין לאומי על סוגיית הוראת השואה.

החומרים האלו יוכלו לשמש אותך בהצגת הנושא לחדר המורים בבית הספר.

קישור לחוזר מנכ"ל

לשאלות והזמנת השתלמויות והדרכה על התכנית ניתן לפנות לכתובת המייל: shvileihazikaron@gmail.com

 
  תאריך עדכון אחרון:  03/07/2020