education - חינוך בשבילי הזיכרון בשבילי הזיכרון גני ילדים יסודי חתיבת ביניים תיכון

בחטיבה העליונה יתקיים תהליך של העמקת הידע ההיסטורי במבט בין-תחומי תוך חיבור ושילוב עם נושאים ערכיים והדילמות העולות בנוגע לזהות יהודית ולמוסר אנושי. על התהליך החינוכי לאתגר את התלמידים לחשיבה מורכבת של אירועי השואה על ידי הצגת חומרים מגוונים ומנקודות מבט שונות.

להמשך קריאה

מערך

 

תגובת האוכלוסייה במדינות הכבושות על ידי הנאצים לגורל היהודים בשואה - ז-יב

ב -26 בינואר 2018 , אישר הבית התחתון בפרלמנט הפולני הצעת חוק האוסר לאזכר את חלקו של העם הפולני בפשעים שבוצעו בשואה, ואת השימוש בביטוי 'מחנה השמדה פולני' לתיאור מחנות המוות בהם נרצחו יהודים, אשר פעלו בשטחי פולין הכבושה. מי שיעבור על החוק החדש, כולל אזרחים שאינם פולנים, יהיה צפוי לקנס כספי או לעונש מאסר של עד שלוש שנים. מהלך זה עורר תגובות נזעמות בציבור הישראלי, הערני לניסיונות השונים להכחיש את מעורבות האוכלוסייה המקומית במדינות השונות, בהן פולין, במעורבות בשואת העם היהודי. מערך שיעור זה נועד לסייע לקהל המורים להנגיש לתלמידים את הנושא, להבהיר להם את מהות הדיון הציבורי, ולציידם במידע שייסע להם לגבש את עמדתם בסוגיה. 

מדוע יד מושטת - מעגלי עשייה למען היחיד והכלל בגטאות - י'

שיעור זה עוסק במעגלים שונים של עשיה שהיו קיימים בקהילה היהודית לאורך שנות קיומה כגון : צדקה, חינוך סעד ועוד, ומבקש לדון בפנים השונות של עשייה זו בגטאות ובדילמות שהיו כרוכות בקיומם של אלה ליחד ולציבור. על המחנך לתת דעתו על השאלה מדוע אם עשיה זו לא היתה נחלתו של כל הציבור ואם בעיקרו של דבר יהיה מדויק יותר לדבר על גילויים של עשיה חברתית ראוי להדגיש נושא זה ולתת לו מקום בסיפור השואה?מדור לדור - חפצים במעגל הזיכרון- י'

כאסון שפקד אומה שלמה, פגעה השואה אנושות במרקם החברתי של יהודי אירופה ובראש ובראשונה במבנה המשפחתי. באירופה הכבושה על ידי הגרמנים ובעיקר במזרחה, החלו תהליכי התפוררות בתא המשפחתי היהודי עוד לפני הרצח ההמוני. רבים נאלצו להתמודד כבר בשלבים מוקדמים עם אובדן בני משפחה קרובים ואף עם ניתוק מאלה שברחו למקומות אחרים או גורשו וגורלם לא נודע.

ההתבוננות בסיפורן של משפחות יהודיות מבעד לחפצים שהתגלגלו עמם בתקופת השואה מאפשרת ללומד ליצור אמפתיה בעקבות העובדה כי מדובר על חפצים המוכרים לו פעמים רבות מעולמו, המקבלים משמעויות מורכבות בנסיבות הקשות להם נתוודע.מתנועת נוער למחתרת לוחמת – לכיתה י'


פעילות זו מוקדשת להכרת תנועות הנוער בתקופת השואה: להכרת פועלן והאידיאולוגיה שאפיינה אותןהם צריכים אותי שם - י'

הכרות עם עולמם הערכי של חברי תנועות הנוער והערכים אשר הנחו אותם בקבלת ההחלטות בתקופת השואה.
חברי תנועות הנוער בשואה התחבטו בשאלות שונות. אחד הנושאים הראשונים שבהם דנו היה שאלת החזרה לשטח הכיבוש הגרמני (לוורשה) וחידוש הקשר התנועתי עם החברים שם. מערך זה עוסק בדילמה זו מתוך מקורות וזיכרונות.
המערך יכול להוות פתיחה לעיסוק בתנועות הנוער בשואה בכלל ובמרד גטו ורשה בפרט.נשים לוחמות -י'

פעילות זו מאפשרת היכרות עם דמויות של נשים לוחמות שלקחו חלק במאבק בגטאות, ביערות, במחנות העבודה וההשמדה. בפעילות נתמקד בכמה דמויות מייצגות של נשים יהודיות שנטלו חלק, בין אלפי נשים נוספות, במאבק בנאצים: במרידות בגטאות, כשליחות וכקשריות בין הגטאות והעיירות, במחנות העבודה וההשמדה, בשורות הפרטיזנים ביערות ובצבאות הסדירים של בעלות הברית שלחמו בנאצים.חיי תרבות ורוח במחנות העקורים - י'

מערך העוסק בחיי התרבות במחנות העקורים דרך כרזות רחוב שפורסמו בהם.פרטיזנים - לכיתה י'

פעילותיהם ובמעשיהם של הפרטיזנים היהודים שיצאו ללחום ביערות, ובמשמעות מעשיהםכשהקירות בכו - י'

כשהקירות בכו" הוא סרט המלווה את מסעה של צילה יופן (דבורצקי) חזרה לאירופה. צילה נולדה בשנת 1930 למשפחה ציונית אורתודוקסית בעיירה איוויה שבבלרוס. במהלך שנות הכיבוש הגרמני נרצחו רבים מבני משפחתה בבורות הירי שבאיוויה. יחד עם הוריה, אחותה ובן דודה, שניצל על ידי אביה מבורות הירי, היא הועברה לגטו לידהקולו של היחיד - קולו של היחד - י'

דיון בשאלות של יחיד ויחד בדידות וסולידריות מתקופת טרום השואה ועד החזרה לחיים. במהלך שיעור זה אנו מבקשים ללוות את קולו של היחיד דרך סרט המהווה מסע אוטוביוגרפי חינוכי של ניצול השואה המאפשר יצירת אמפטיה למי שעברו את אימי השואה."הגן המפליג למרחקים" – לכיתה י'

ספור פשוט וחכם, המסופר מפיה של ילדה יהודייה בפולין הכבושה, הנוגע - לא נוגע באיימי השואה בדרך ייחודית ומעניינת


להמשך הפעילויות  תאריך עדכון אחרון:  14/03/2019