education - חינוך בשבילי הזיכרון בשבילי הזיכרון גני ילדים יסודי חתיבת ביניים תיכון

בשל מורכבות הוראת השואה, אנשי חינוך מתחבטים בשאלה כיצד להתמודד עם הנושא בגילאים השונים. המציאות הישראלית מפגישה את הילד כבר מגיל צעיר עם מידע חלקי, ולעתים בלתי מבוקר, על השואה. סקרנותו של הילד מובילה אותו לעתים למקורות מידע שעלולים להעצים את פחדיו, לפרוש בפניו תמונה קטסטרופלית של רוע מוחלט ולצקת בתודעתו עולם מושגים שגוי וסטראוטיפי מפחיד ומאיים אף יותר. התכנית שלהלן מאפשרת לימוד מבוקר של פרק השואה ומושגי היסוד המלווים אותו, מתוך ההנחה שחשיפה מותאמת על ידי דמות משמעותית בעלת קשר רציף עם התלמיד יכולה לסייע בהימנעות מטראומה והשלכה לא נכונה של המושגים המרכזיים בנושא בגיל הצעיר: "יש לתת לילדים לדעת, אך לעשות זאת על פי דרכם".

להמשך קריאה

 

הבובה שלי - מזיכרונותיה של יעל רוזנר - א'-ב'

סיפורה של יעל רוזנר, כפי שעובד במיוחד עבר ילדים צעירים, מאפשר מפגש חינוכי על אודות השואה, מתוך עיסוק בכוחות של התמודדות, הצלה ותקומה. יש בו דגש רב על נושאים המאפשרים לילדים ליצור אמפתיה, לצד התוודעות למשמעותם של דמיון ויצירה בתהליכי התמודדות.

מעצם היותו סיפור זיכרונות שעובד עבור ילדים הוא מהווה דרך מוחשית וחווייתית לספר את העבר לילדים. הסיפור אינו מציג אירועי אימה, אלא חושף את הילדים לאירועים יומיומיים של ילדה שנאלצה להיות סגורה במרתף כדי להסתתר מפני הנאצים, לצד התמודדותה בעזרת צעצועים מאולתרים, דימיון, חום ואהבה ועוד. 

 

תומי - מערך חינוכי בעקבות אלבומו של תומי - א'-ב'

אלבום ציורים שצייר אב לבנו בגטו טרזין. לאלבום נלווה מכתב שכתב הבן, תומי, לתלמידים היום. את הערכה מלווה מערך שיעור. הציורים שצייר האמן ברדז'יך פריטה לבנו ליום הולדתו בגטו מפגישים את הילדים עם סיפורו של ילד שניצל מתוך הזווית של הנתינה והיצירה של האב. 

 

המגרה השלישית של סבא - א'-ב'

זהו סיפור פשוט לכאורה על יחסים בין סבא ונכדו האהוב. הסיפור נכתב דרך עיניו של אורי, הנכד הקטן, שמתוך סקרנות תמימה פותח מגרה נעולה, אסורה, שבה סבא "אגר את עברו" כילד בתקופת השואה. אורי מגלה שם כמה חפצים זרים ומוזרים כמו טלאי צהוב, או בובת סמרטוטים תפורה. החפצים שהתגלו לעיניו של הנכד פתחו פתח לסיפור שהיה סמוי כל השנים. דרך חפצים אלה מתחיל סבא לספר מעט ממה שעבר עליו בתקופת השואה.חיבוק של אהבה – א'-ב'

הספר "חיבוק של אהבה" מיועד לשמש כלי מתאים לתיווך נושא השואה לגיל הצעיר.
את אירועי השואה מספר בספר  סוס עץ אשר ניתן כמתנה לילדה ברוניה.  יחד שרדו את תלאות השואה ועלו לארץ ישראל. איוריו המרגשים של דני קרמן יוצרים הבחנה ברורה בין הנרטיב של הסוס, המסופר בזמן הווה ומלווה באיורים צבעוניים, ובין סיפור השואה, המלווה בציורים בגוונים של שחור ולבן.

  תאריך עדכון אחרון:  14/03/2019