education - חינוך מינהל הפיתוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנון מותאם לילדים צעירים ומשפחותיהם
 

ועדת ההיגוי לכתיבת הנחיות לתכנון מותאם לילדים צעירים ומשפחותיהם
 (ITC - Infants, toddlers & Caregivers)הוקמה בשנת 2019, ביוזמת משרד החינוך ובתמיכת קרן ברנרד ון ליר, במסגרת האסטרטגיה הבינלאומית של הקרן בשם "Urban95 –  העיר מגובה 95 ס"מ" הפועלת לשנות את המרחב העירוני ואת ההזדמנויות שמעצבים את חייהם של ילדים בגיל צעיר ומשפחותיהם.

 

לתכנון סביבה עירונית מותאמת לילדים צעירים תפקיד מרכזי בהתפתחותם הקוגניטיבית, הפיזית החברתית והרגשית. בישראל לנושא זה חשיבות אסטרטגית מיוחדת, כחברה שבה שיעור גבוה במיוחד מהאוכלוסייה הם ילדים, הנמצאת בעיצומם של תהליכי ציפוף עירוני מהירים.

 

תפקיד וועדת ההיגוי הוא להוביל את כתיבת מסמך ההנחיות למדיניות תכנון ועיצוב פיזי מותאם עבור ילדים: בסביבות המגורים, במרחבים הציבוריים והירוקים, במוסדות הציבור, בתחום הניידות והתחבורה ובעיצוב מרחב הרחוב. דגש מיוחד ניתן להתאמות הנדרשות לתכנון רלוונטי עבור ילדים צעירים בחברה הערבית והחרדית, וכן לכלים משלימים ליישום ההנחיות, למדידה ולבקרה.

 

מ"מ יו"ר הועדה: אורית נגר-שמיר, אגף בכיר תכנון ומיפוי, משרד החינוך

נציגת קרן ברנרד ון ליר: דניאלה בן עטר, נציגת קרן ברנרד ון ליר בישראל

חברי צוות העבודה

ניהול פרויקט, תכנון ואדריכלות - גבריאלי-סגל

יועצי נוף - רם אייזנברג עיצוב סביבה

יועצי תנועה - ד"ר רוברט אסחאק ייעוץ ותכנון תחבורה

מומחית לגיל הרך - ד"ר דנה שי, מרכז SEED המכללה האקדמית ת"א-יפו

יועצת אקדמית - ד"ר אמילי סילברמן, הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית

 

ועדת ההיגוי היא ועדה בין משרדית ורב תחומית, אשר חברים בה כ-30 נציגים, בהם נציגי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים אזרחיים ואקדמיה. 

 

חומרים מלווים יעודכנו לאורך פעילות הועדה בעמוד זה. 

המעוניינים להתעדכן ולהגיב על חומרי ועדת ההיגוי מוזמנים לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  Planning4ITC.ISRAEL@gmail.com

 

ליצירת קשר:

ניהול פרויקט, תכנון ואדריכלות: משרד גבריאלי-סגל

טל' 03-9711411 דואר אלקטרוני  Office@gavseg.comחומרים מלווים - ועדת היגוי מס' 1 - מסגרת חשיבה 3.11.2019


חומרים מלווים - ועדת היגוי מס' 2 - גנים ופארקים 24.2.2020


1.     מסמך מקדים "גנים ופארקים" 

2.     מצגת מלווה "גנים ופארקים"

3.     סיכום ישיבה ועדת היגוי מס' 2 "גנים ופארקים"

4.     מצגת (באנגלית) - שלושה רעיונות נועזים לילדות בריאה ושמחה יותר, ד"ר טים גיל

 

חומרים מלווים - ועדת היגוי מס' 3 - מרחב הרחוב 6.7.2020

 1. מסמך מקדים "מרחב הרחוב"   
 2. מצגת מלווה "מרחב הרחוב"
 3. סיכום ישיבה ועדת היגוי מס' 3 "מרחב הרחוב"  
 4. קובץ וידיאו - ישיבת ועדת היגוי מס' 3 (ישיבה מקוונת)
 5. מצגת מלווה "ניידות לילדים צעירים ומשפחותיהם - תל אביב יפו", בשמת צפדיה-וולף   
 6. מצגת מלווה "תכנון לילדים צעירים ומשפחותיהם - משרד התחבורה", טופז שינפלד-פלד
 7. מצגת מלווה "תכנון רחובות לילדים צעירים ומשפחותיהם", אדר' ליאת איזקוב בן שטרית  

 

חומרים מלווים - ועדת היגוי מס' 4 - ניידות 19.10.2020


 1.   מסמך מקדים "ניידות"
 2. מצגת מלווה "ניידות"
 3. סיכום ישיבה ועדת היגוי מס' 4 "ניידות"
 4. קישור לקובץ וידיאו: ישיבת ועדת היגוי מס' 4 (ישיבה מקוונת)
 5. מצגת מלווה "הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך", ד"ר תמיר בלשה  

 

 

חומרים מלווים - ועדת היגוי מס' 5 - מוסדות ציבור 31.5.2021


1.     מסמך מקדים "מוסדות ציבור"

2.     מצגת מלווה "מוסדות ציבור"

3.     סיכום ישיבת ועדת היגוי מס' 5 "מוסדות ציבור"

4.     קישור לקובץ וידיאו: ישיבת ועדת היגוי מס' 5 (ישיבה מקוונת)

5.     לאתר פרויקט "בין הטיפות", מצגת מלווה וקובץ וידיאו. הצגה: אדוה מטר, חוקרת ראשית, "בצלאל".

6.     מצגת מלווה: הנחיות תכנון למוסדות ציבור לגיל הרך בתל אביב-יפו, אורית בן אסא, מנהלת בינוי ופיתוח בעיריית תל אביב-יפו

7.     מצגת מלווה: תכנון מוסדות לגיל הרך, סטודיו זרתא אדריכלים

8.     מצגת מלווה: תכנון מוסדות לגיל הרך, סטודיו XS תכנון קומפקטי אדריכלים

 חומרים מלווים – ועדת היגוי מס' 6 – סביבות מגורים – 21.12.21


 1. ועדת היגוי לגיבוש הנחיות תכנון – "סביבת מגורים"

 2. שטחים משותפים

 3. גיבוש הנחיות תכנון לילדות וילדים צעירים ומשפחותיהם "סביבת מגורים"

 4. סיכום ועדת היגוי "סביבות מגורים"
הערה: כל החומרים הינם בגדר טיוטות ומצעים לדיון לעבודת הועדה. את מצגת ועדת ההיגוי מומלץ לקרוא בליווי המסמך הכתוב. 

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2022