education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

אהרן ידלין - פעיל ציבור למעלה משישים שנים, חבר כנסת ושר החינוך והתרבות - הוא דמות מופת של מי שהקדיש את כל חייו לעשייה חברתית ולהתנדבות במפעלים חברתיים וציבוריים רבים. במעשיו הוא שימש דוגמה ומופת אישי בדרכו, בנועם הליכותיו, ביושרו האישי, בצניעותו הרבה ובאהבת האדם שבו.
אהרן ידלין הוא אחת הדמויות הבולטות מתקופת ראשית המדינה שנותרו עד עצם היום הזה במנהיגות תנועת העבודה והתנועה הקיבוצית, והוא  נחשב לאחד ממעצבי דרכן החשובים.
אהרן ידלין הוא בראש ובראשונה איש קיבוץ, חלוץ ומהמתיישבים הראשונים של הנגב, שעלה במסגרת מבצע "י"א הנקודות". כאיש הנגב הוא סייע להקמת מוסדות השכלה, חינוך ואמנות בבאר שבע ובשדה בוקר. הוא סייע להקמת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מרכז מורשת בן-גוריון בשדה בוקר, המכון לחקר המדבר, התזמורת והתיאטרון בבאר שבע, המועצה הציונית לישראל והמרכז הארצי ללימודי יהדות ודמוקרטיה ב"בית יציב" המיועד למחנכים מכל רובדי החינוך. כן עמד אהרן ידלין בראש מערכות רבות, כגון הפיכת תנועת הצופים לתנועה חלוצית, גיוס הכשרות לצופים ולפלמ"ח וייזום הקמת הנח"ל.
אהרן ידלין הוביל וקידם נושאים לאומיים חשובים. היה לו קשר מיוחד למוסדות הלאומיים היהודיים: הוא היה פעיל בהסתדרות הציונית ובסוכנות היהודית, חבר דירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל, חבר הנהלת המכון לתכנון מדיניות העם היהודי ויושב ראש הפסטיבל העולמי לסרטים יהודיים "עין יהודית".
במעשיו לאורך השנים שילב ידלין את האידיאולוגיה החברתית-ציונית יחד עם יכולת יישום וביצוע בסדרה של תפקידים ציבוריים כמדריך בתנועת הצופים, כחבר כנסת, כסגן שר, כמזכ"ל מפלגת העבודה, כמזכיר התנועה הקיבוצית, כיושב ראש ועדת החינוך והתרבות של הכנסת,

 

כיושב ראש בית ברל, כיושב ראש המועצה הציונית בישראל וכיושב ראש תנועת העבודה הציונית העולמית.
גולת הכותרת של עבודתו היה תפקיד שר החינוך והתרבות שמילא בממשלתו של יצחק רבין ז"ל בין השנים 1977-1974. במסגרת תפקידיו במשרד החינוך כסגן שר ולאחר מכן כשר טיפח אהרן ידלין את תנועות הנוער החלוציות, הקים את האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך וסייע להקמת מרכזים להוראת המדעים באוניברסיטאות. כמו כן הוא טיפח את הנושא של יום לימודים ארוך ואת מפעל ההזנה וכן את תכנית הרווחה החינוכית לצמצום פערים, את המרכז למורשת העדות, את תכנית של"ח ואת תכנית פר"ח לחונכות אישית לתלמידים הזקוקים לסיוע לימודי.   אהרן ידלין נתן תנופה לאוניברסיטה הפתוחה, לטלוויזיה הלימודית ולמרכז לטכנולוגיה חינוכית ולעוד סדרה של עשרות מפעלים חינוכיים בכל רחבי הארץ שהיה מעורב בהם במהלך הקריירה הציבורית שלו.
עם פרישתו מהחיים הפוליטיים בשנת 1979 חזר ידלין להיות מורה בבית הספר התיכון האזורי "אשל הנשיא". בעשרים וחמש השנים האחרונות הוא שימש בהתנדבות בתפקידים ציבוריים רבים.
במעשיו ובאישיותו שימש אהרן ידלין דוגמה ומקור השראה וחיקוי לרבים מבני דורו שאותם הדריך, חינך והוביל בדרכו הייחודית לאורך שנים. אהרן ידלין מסמל את הטוב ואת היפה בארץ.
על כל אלה מצאה ועדת השופטים את אהרן ידלין ראוי לפרס על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תש"ע.

 

שופטים
נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט מאיר שמגר, יו"ר
פרופ' מרים בן פרץ
מר מרדכי בן פורת

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012