education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קורות חיים
 
 
 

אהרן ידלין הוא מראשי תנועת העבודה וההתיישבות העובדת בישראל. במשך יותר משישה עשורים של פעילות ציבורית ענפה הוביל ידלין את ההתיישבות בנגב ואת הפרחתו, את קידום החינוך הציוני והערכי בישראל ואת התנועה הקיבוצית. בין השאר היה שר החינוך והתרבות, סגן שר החינוך, חבר כנסת ויו"ר ועדת החינוך של הכנסת. ידלין היה מרצה, מורה ומחנך, והוא עדיין נושא תפקידים ציבוריים רבים בתחומי החינוך, התרבות וקידום הנגב. 

 

אהרן ידלין מתגורר בקיבוץ חצרים. הוא היה נשוי לעדה לבית הכהן ז"ל. יש להם שלושה בנים – עמוס, יורם ואמיר – אחד-עשר נכדים ונינה אחת. כיום הוא נשוי לעדינה לינדבורג מקיבוץ נצר סרני.

 

לימודים והשתלמויות
1955: תואר בוגר בכלכלה ובהיסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1964: לימודי מוסמך בהיסטוריה כללית ובסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 

תפקידים ותחומי פעילות עיקריים
1945–1949: פעיל מרכזי בהנהגת תנועת הצופים ומרכז ועדת ההכשרות
1946:  ממייסדי קיבוץ בארי ומזכיר הקיבוץ
1950–1952: חבר הוועד הפועל של ההסתדרות
1951–1991: מזכיר קיבוץ חצרים (כמה תקופות)
1960–1961, 1964–1979: חבר הכנסות הרביעית, החמישית, השישית, השביעית, השמינית והתשיעית (בסיעות מפא"י, העבודה והמערך).
1964–1972: סגן שר החינוך והתרבות (בממשלות ה-11 עד ה-15), ובאותה תקופה יו"ר מועצת תנועות הנוער, יו"ר המרכז להוראת המדעים, מייסד ויו"ר המועצה הציונית ויו"ר הנהלת בית ברל
1974–1977: שר החינוך והתרבות
1977–1979: יו"ר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת
1979:  יו"ר הוועדה המדעית המייעצת, המכון למורשת בן גוריון
1980–1983: יו"ר תיאטרון באר שבע
1980–1985: יו"ר האגודה להנצחת זכרו של יאנוש קורצ'אק
מ-1980: יו"ר קרן ראש הממשלה לפרסי יצירה לסופרים ולמלחינים עבריים
1982–1984: מרצה במכללת בית ברל ובסמינר אפעל וחוקר ביד טבנקין
1983:  מרצה אורח, אוניברסיטת הרווארד, מסצ'וסטס, ארצות הברית
1985–1989: מזכיר כללי, התנועה הקיבוצית המאוחדת
מ-1985: סגן יו"ר הוועד המנהל ויו"ר הוועדה לענייני סטודנטים, אוניברסיטת בן גוריון
1990–2003: יו"ר המועצה הציבורית לקידום מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל ויוזם הוצאתה של סדרת ספרי "ארץ" לידיעת הארץ
מ-1990: יו"ר מוסד ביאליק
מ-1991: יו"ר יד טבנקין
1992–2002: יו"ר תנועת העבודה הציונית העולמית
מ-1998: יו"ר קמפוס "בית יציב" בבאר שבע ויו"ר ועדת ההיגוי של מרכז ההשתלמויות ביהדות ובדמוקרטיה לעובדי הוראה
מ-2003: יו"ר קרן מלגות ליוצרים מטעם המועצה האזורית בני שמעון
מ-2003: יו"ר הפסטיבל העולמי לקולנוע יהודי, באר שבע ואשקלון
מ-2007: יו"ר אגודת הידידים, מוזיאון הנגב לאמנות.

 

פרסים ואותות הוקרה
1982: אות יקיר הנגב
1988: דוקטור לשם כבוד, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע
2005: פרס בן גוריון, יד בן גוריון.

 

פרסומים
אהרן ידלין פרסם מאמרים רבים בענייני חינוך, נוער, תנועת העבודה, הקיבוץ והחברה הישראלית בעיתונות הכללית, בכתבי עת אקדמיים, בביטאונים תנועתיים ומפלגתיים ובפרסומי משרד החינוך. כמו כן כתב את הספרים האלה:
הכרת החברה – הדרכה בסוציולוגיה לתנועות הנוער
המטרה והתנועה – על הסוציאליזם בעולם
המרכיב היהודי בחינוך בישראל
חינוך לערכים – משרד החינוך
חינוך לערכים ציוניים בבית הספר
הקבוצה – ראשי פרקים לשיחה ולדיון.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012