education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

החל משנת 1997 פונה פרופ' מיכאל שורץ לעסוק בהכנת תרגום הנאמן למקור הערבי של ספר המורה אך הנכתב בשפה העברית  הרהוטה של ימינו.  התרגום הופיע בשלמותו בשנת 2002. הרקע למפעל זה הוא העובדה כי התרגומים של אבן-תיבון ושל הרב יוסף קאפח אינם נגישים לקורא בן זמננו. גם יש מקום להציע תיקונים מסויימים לנאמר בתרגומים אלה. אין ספק כי מורה הנבוכים לרמב"ם הוא הספר המרכזי בתחום הפילוסופיה היהודית שנכתב עד זמנינו. הוא מרתק ומאתגר ואין הוגה יהודי--כולל ההוגה המודרני-- שיכל להתעלם מספר זה או לעקוף אותו.  בהגשת הספר בתרגום מודרני לצבור המשכיל דובר עברית, פרופ' שורץ  הגיש שי נפלא  ומרנין לחברה הישראלית. ארון הספרים היהודי הועשר והורחב בצורה משמעותית. יש כאן הישג חינוכי אדיר; אך לא פחות מכאן, הישג מחקרי מרשים.


עלינו להכיר תודה לפרופ' שורץ לא על התרגום בלבד. הספר מלווה אלפי הערות המפנים את הקורא הן למקורות היהודים של הרמב"ם הן למקורותיו  בפילוסופיה הערבית בת זמנו.  במובן זה, הערותיו של שורץ הן מעין פרוש מקיף לספר המורה (וזאת בנוסף על העובדה כי כל תרגום הוא ממילא פרוש). כאן באה הבקיאות של מיכאל שורץ בפילוסופיה ערבית ימי-ביניימית לידי ביטוי מזהיר, כשתרגומו משקף את המציאות התרבותית בה חי ופעל הרמב"ם. לא בכדי נהנה פרופ' שורץ ממינוי אקדמי כפול: הוא היה חבר הן במחלקה לפילוסופיה יהודית הן במחלקה ללשון ערבית. שורץ מחזיר את ספר המורה לביתו ולעמו, אך גם מראה כיצד הספר מעורה בתרבות מקומו ויונק ממנה. תרומה זו הרים פרופ' שורץ לעולם המחקרי, עולם שאימץ את ההוצאה החדשה לחיקו, ללא עוררים. יש לציין, כמו כן,  כי ההפניות הרבות לספרות הפילוסופית הערבית, מהוות תרומה סגולית גם לחקר האיסלאם. כל זאת שלא להזכיר מאמרי מחקר יסודיים, דוגמת המאמר הגדול: Who Were Maimonides' Mutakallimum?", שהופיע בשני חלקים בכתב עת Maimonidean Studies.


אולם אין ספק כי תרגום המעולה למורה הוא גולת הכותרת של עבודת פרופ' מיכאל שורץ. ואולם אנו מצפים לפרסום תרגומם של עבודות מופת נוספים. שורץ כבר סיים את תרגומו של "שמונה פרקים" לרמב"ם, וכן את תרגומו  של ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי.


עבודתו של פרופ' מיכאל שורץ  מכבדת את האקדמיה הישראלית. היא מבוססת על הדיוק  והאחריות האינטלקטואלית המאפיינים  אקדמיה זו במיטבה.   על ידי מתן פרס ישראל במחשבת ישראל למתרגמו של ספר המורה, האקדמיה הישראלית והחברה הישראלית  מאשרים את מרכזיותו של ספר המורה לתרבות היהודית בשבילנו ולדורות, ומכירים את חלקם בשיח הרוחני אותו מעורר ומסמל ספר זה.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012