education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופסור יואב בנימיני הוא סטטיסטיקאי, המשלב בעבודתו פיתוח תאורטי של שיטות חדשות  עם יישום בתחומי מדע מגוונים. נושא המחקר העיקרי שלו  שנים רבות הוא בתחום ההשוואות המרובות. כאשר במחקר נתון בודקים מספר ניכר של השערות אפס שדחייתן היא תגלית מדעית, מקובל  היה לדרוש שבהנחה שכל השערות האפס נכונות, ההסתברות לדחייה ולו גם של אחת מהן, תהיה חסומה ע"י ערך קטן, שנקרא רמת המובהקות.  גישה זו הביאה, בין היתר, לסיכוי קטן גם לתגליות נכונות במצב של ריבוי השערות. שיתוף פעולה פורץ דרך של פרופסור בנימיני עם פרופסור יוסף הוכברג הביא ב-1989 להצעת קריטריון חדש לבחירת תגליות בעלות מובהקות סטטיסטית, שקראו לו "שיעור התגליות השגויות" (, FDRRate  yDiscover False). ה-FDR מבטיח חסם נתון לממוצע שיעור התגליות השגויות ביחס למספר הכולל של תגליות, במספר כלשהו של השערות נכונות. מחקרים רבים הראו שהשימוש בקריטריון זה מבטיח פשרה נאותה בין שמירה על יעילות המחקר ומתן הגנה בפני תגליות סטטיסטיות שגויות. בנימיני והוכברג פיתחו שיטה לבדיקת השערות, השומרת על הקריטריון החדש בתנאים מסוימים. רעיון מהפכני זה נתפס על ידי רבים מהעוסקים בתחום ההסקה הסטטיסטית כסטייה דרסטית מהמקובל, ונתקל בהתנגדות עזה. נדרשו חמש שנים עד שהתקבלה לפרסום ב-1995 גרסה פשוטה, הידועה כשיטת BH.

 

באמצעות מחקר אינטנסיבי בנושא  הצליח פרופסור בנימיני לעורר את עניינם של מדענים רבים ממיטב האוניברסיטאות בעולם בעבודה על FDR, ובאופן אישי שיתף פעולה עם אחדים מהם. הוא משך לנושא זה תלמידי מחקר רבים. עם תלמידו דר' יקותיאלי פרסם ב- 2001 מאמר תאורטי המרחיב את יעילות השיטה לבעיות מעשיות בתחומים רבים, וב-2005 כתבו השניים מאמר חדשני נוסף, שהרחיבו בו את הגישה לבניית רווחי סמך מרובים. הוא התפרסם כמאמר עם מידיינים בעיתון סטטיסטי מוביל.

 

לאחרונה פותחו טכנולוגיות מחקר חדישות, המאפשרות לבצע במהירות מספר רב של בדיקות בניסוי אחד ( High Throughput methods ) בענפי מחקר רבים, כמו למשל במחקר הגנומי ובחקר המוח. טכנולוגיות מחקר אלה מחייבות התייחסות בו בזמן למספר רב של מסקנות אפשריות העולות מן הניסוי, ולכן העניין הכללי בגישת FDR להשוואות המרובות עלה באופן דרמטי, והוביל למחקרים מתודולוגיים ויישומיים של חוקרים רבים.

 

בשיתוף עבודה משותפת עם חוקרים ותלמידים יישם בנימיני את שיטת ה-FDR לתחומים שונים כגון מחקרי מיקרואריי (Microarray) בגנומיקה ובתחום חקר המוח באמצעי הדמיה בשעת פעילות (functional MRI). זהו תחום שבו שיטת BH נעשתה אחת משיטות הניתוח הסטנדרטיות המשמשות בחבילות התוכנה המובילות.

 

בה בעת, חבר פרופסור בנימיני למחקריו של פרופסור אילן גולני מהחוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב לשיתוף פעולה פורה, הזוכה לתמיכה רבה מצד קרנות מחקר בארץ ובעולם (NIH, ISF, BSF), והביא למספר רב של פרסומים בעיתונות המובילה בתחומי הביולוגיה החישובית, התנהגות בעלי חיים ומדעי המוח. עם הנושאים שנחקרו נמנית הבעיה החשובה של ההדירות (replicability) של תוצאות מחקרי התנהגות במעבדות שונות. לבנימיני שיתופי פעולה מתמשכים נוספים עם חוקרים בתחומים אחרים, כגון גאוגרפיה, רפואה וכלכלה, שבהם הוא מפתח שיטות לניתוח נתונים.

 

פרופסור בנימיני הדריך עד כה עשרות תלמידים לתואר מוסמך בסטטיסטיקה ובזואולוגיה, ומ-1995 הדריך 11 תלמידים לדוקטורט. שלושה מתלמידיו הם חברי סגל באוניברסיטאות מחקר בארץ.

 

נוסף לעבודתו המדעית בנימיני מעורב מאד בפעילות ציבורית בקהילה הסטטיסטית. בשנה הקרובה הוא מוזמן לשאת "הרצאת מדליון" נושאת פרס בכינוס המשותף לארגונים לסטטיסטיקה הנערך בארה"ב. פרופסור בנימיני שימש נשיא האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה (2009-2007). הוא ארגן סדנאות מטעם האיגוד והרצה בהן בהתנדבות. בנימיני שימש חבר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, והיה חבר בוועדה המרכזת המנהלת את פעילותה. הוא חבר בוועדת ההיגוי להגברת המטר של הרשות הארצית למים וביוב, וחבר המועצה המדעית המייעצת לרשות הארצית למדידה והערכה שבמשרד החינוך מאז הקמתה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012