education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל מוענק לפרופ' אדם מזור בעבור שינוי תפישת התכנון והעיצוב המרחבי של ישראל, כפי שבאה לידי ביטוי בתכניות מתאר ארציות ועירוניות שונות, בין היתר בתכנית "ישראל 2020". פרופ' מזור שינה את תפישת התכנון המרחבי שהייתה מקובלת בישראל והציע לעבות ולצופף את הערים הקיימות ולא לבנות יישובים נוספים. התכניות הקודמות להצעותיו של מזור שמו דגש על פרישה של יישובים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ואילו מזור ביקש לשים דגש על שמירת הריאות הירוקות והשטחים הפתוחים ולעודד בנייה מרוכזת בצפיפות גבוהה במרכזי הערים.

 

פרופ' מזור נולד בשנת 1936 בתל אביב. לאחר סיום שירותו הצבאי בחיל המודיעיןבשנת 1960, החל מזור ללמוד בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. בין השנים 1964-63, בלימודיו לתואר השני, פיתח מזור שיטה ליישומים של מודלים מתמטיים ממוחשבים לפתרונן של בעיות מורכבות בתחומי התכנון העירוני. שיטות אלובחנו דפוסי התנהגות אנושיים ביחס לפעולות פיתוח של הסביבה הטבעית.

 

את הרעיונותיו הללוהמשיך מזור לפתח במכון הישראלי למחקר ולמידע אורבני בע"מ שהקים עם פרופ' חיים בן שחר ומר צבי כסה. בתקופה זו (1975-1964) פיתח מזור סדרה של מודלים מתמטיים ליישום בבעיות תכנון מורכבות. מודלים אלו מיישמים שיטות של אופטימיזציה שבאמצעותן אפשר לקשור משתנים פיזיים, כלכליים, חברתיים, תחבורתיים וסביבתיים לפתרון משולב של מערכות מרחביות מורכבות בממד הזמן. מודלים אלו יושמו בערים רבות בעולם. בעבורם זכה אדם מזור ב"פרס קדמן לתכנון ערים" (1968).

 

הניסיון בפיתוח כלים ומודלים ממוחשבים בבינוי ערים וניסיונו הבינלאומי, הביאו בין השנים 1973 ו- 1988 את מזור לתכנון ולביצועשל עבודות תכנון רחבות היקף בישראל, ובהן: תכנית אב מטרופולינית לערי גוש דן (1979-1973), תכנית אב לעיר תל אביב-יפו (1987-1979), תכנית לשיקום "לב העיר" בתל אביב

(1981-1978). על התכנית לשיקום "לב העיר" זכה אדם מזור ב"פרס רכטר לאדריכלות" (1988).

 

בשנת 1989 יזם מזור את רעיון הכנתה של תכנית אב כוללת רב תחומית וארוכת טווח לישראל בשנות האלפיים. אגודת האדריכלים ומתכנני הערים בישראל, לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאיים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים והטכניון מכון טכנולוגי לישראל, הצטרפו ליוזמה זו. בשם גופים אלו עמד אדם מזור בראש הצוות שהכין את תכנית "ישראל 2020" מתחילת היוזמה ועד השלמתה המלאה של התכנית (1997).

 

"ישראל 2020" היא התכנית בעלת ההיקף הגדול ביותר שבוצעה אי פעם בישראל. ר למעלה ממאתיים וחמישים אנשי מקצוע בכירים שיתפו פעולה במשך כשבע שנים בביצועה בליווי של אחד עשר משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית, מינהל מקרקעי ישראל ונציבות המים. בפעם הראשונה נכללו בתכנית אחת כל התחומים הכלכליים, החברתיים, התשתיתיים והסביבתיים ובכלל זה מערכות החינוך, הביטחון התחבורה והתקשוב, תוך תשומת לב להשפעות ההדדיות של פעילויות בתחומים השונים. התכנית פורשת את סוגיות התכנון השונות של ישראל, ואת תסריטי העל לדמותה העתידית של המדינה. "ישראל 2020" מגדירה באמצעות סדרת חלופות, את מרחב האפשרויות מתוכו עוצבה "תמונת העתיד" הכלכלית, החברתית והסביבתית המשולבת לישראל בשנות האלפיים, תוך הצבעה על אמצעי המדיניות להגשמתה. בעבור "ישראל 2020" זכה אדם מזור בפרסים רבים.

 

תכנית האב לישראל בשנות האלפיים – "ישראל 2020" היא הבסיס לרובדי התכנון הסטטוטוריים של ישראל: תמ"א 35 והתכניות המחוזיות השונות ואף הבסיס לחשיבה כלכלית (כנס קיסריה) וכנסים בנושאי תשתיות, נדל"ן, חברה וסביבה.

 

משנת 2000 הוביל אדם מזור, מהלך תכנוני משלים: מ"ישראל 2020 ל-2050". באמצעות מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל. בפעולה זו מקדמים שני מהלכים עיקריים: "תכנון חוצה גבולות בין ישראל ושכנותיה" ו"תכנון לשוויון במדינת ישראל".

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' אדם מזור ראוי לקבל את 'פרס ישראל' באדריכלות ובעיצוב לשנת התשע"ג.

 

השופטים

 

פרופ' דן ריזינגר, יו"ר

 

פרופ' אדריכל ברוך ברוך

 

ד"ר ערן נוימן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/04/2013