education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' עירד מלכין הוא היסטוריון מהשורה הראשונה, מהמובילים בארץ ובעולם בתחום חקר יוון העתיקה. בתחום התמחותו הראשון, היחס בין דת לקולוניזציה בספרטה הארכאית, הוא הראה כי ספרטה הייתה מעצמה ימית שפניה לקולוניזציה, ולא מעצמה יבשתית מסוגרת. בהמשך דרכו הרחיב פרופ' מלכין את מחקריו וחקר את הולדתה והתגבשותה של ציוויליזציה יוונית במאות ערי המדינה היווניות, במרחב העצום שבין גרוזיה לספרד. פרופ' מלכין נעשה מומחה בנושא המרחב הים תיכוני היווני, וראה בו עולם שבו לים ולפרספקטיבה הימית חשיבות מרכזית; עולם המפוזר מבחינה גיאוגרפית, אך בד בבד מתאפיין בארגון של רשתות הזדהויות וזהויות קולקטיביות.

מחקריו של פרופ' מלכין הם בין תחומיים ורבי פנים, וכוללים שילוב מרתק של קפדנות פילולוגית, פענוח עדויות אפיגרפיות וארכיאולוגיות, ניתוח של מיתוסים, שירה, גאוגרפיה ימית, אתנולוגיה וחקר הקולוניזציה. פרופ' מלכין עשה שימוש מקורי בחידושים קונספטואליים גדולים שהתגבשו במחקר במחצית השנייה של המאה הקודמת, כגון "המשך הארוך" והמושגים מרכז ופריפריה, ושילב אותם בצורה הרמונית בחידושיו פורצי הדרך. הוא גם פתח אופקים חדשים בחקר תולדות הקולוניזציה ובתחום ההיסטוריה התרבותית. חידושיו המתודולוגיים הראויים לציון מיוחד הם יישום חקר המרחב בתחום ההיסטוריה, וכן אימוץ המושגים "מדע" או "תאוריית הרשתות" מתחומי מדעי החברה והפיזיקה ויישומם בתחום חקר הציוויליזציה היוונית והים התיכון. הוא ניתח והקים לחיים עולם יווני גדול ומפוזר, אך בו בזמן "קטן": עולם של רשתות שהתגבשו בו ישויות וזהויות קולקטיביות.

פרופ' מלכין הראה כי הזהות היוונית התגבשה דווקא בקולוניות ולא ביוון עצמה, וכמוה גם המוסדות הפוליטיים של יוון. הוא הוסיף והראה כי קולוניזציה זו הייתה מוּנעת מאמונות דתיות מיתולוגיות, ומוטיב הארץ המובטחת מילא בהן תפקיד חשוב ביותר.

פריצות הדרך של פרופ' מלכין בנושאי המחקר ובשיטותיו עוררו הערכה רבה בקרב עמיתיו בעולם. על ספריו נאמר כי מעתה לא יהיה אפשר עוד לכתוב את תולדות יוון כפי שנכתבו לפני כן. הוא הוזמן לשמש פרופסור אורח באוניברסיטאות מובילות רבות בארצות הברית ובאירופה ונשא בהן סדרות הרצאות יוקרתיות, ובהן ההרצאות ע"ש Nellie Wallace באוניברסיטת אוקספורד.

פרופ' מלכין פעל רבות להנחלת התרבות הקלסית ומורשתה בישראל, גם באמצעות האוניברסיטה המשודרת. הוא אחד ממייסדיו של כתב העת המדעי The Mediterranean Historical Review שאותו הוא ממשיך לערוך עם שותפו המייסד גם עתה, 27 שנים אחרי שהחל לצאת לאור. כתב עת זה נחשב לבעל השפעה רבה ומוערך מאוד בקרב קהילת החוקרים ותלמידי המחקר. הוא היה שותף לייסוד מרכזים לחקר הים התיכון והפך את המחקר בנושא הזה לבין תחומי. ספריו החשובים של פרופ' מלכין ראו אור בשפות רבות, תורגמו ופורסמו בבתי הוצאה לאור אקדמיים בעלי מוניטין, ומאמריו התפרסמו במיטב העיתונות המדעית המקצועית. הוא משמש חבר במערכות כתבי עת מהשורה הראשונה. הוא הנחה תלמידי מחקר רבים בארץ ובעולם והעמיד דור המשך למפעלו.

על כל אלה מצאו חברי הוועדה את פרופ' עירד מלכין ראוי לקבלת פרס ישראל לשנת תשע"ד.

 

השופטים:

פרופ' מרים ירדני, יו"ר
פרופ' בילי מלמן
פרופ' עמנואל סיון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/05/2014