education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
 

פרופ' עמנואל טוב הוא חוקר בעל מוניטין בין-לאומיים בחקר נוסחי המקרא הקדומים והתהוותו של נוסח המקרא בעת העתיקה. עיקר תרומתו בשני תחומים שונים הדורשים התמחות מיוחדת, והוא חוקר מוביל בהם: חקר תרגום השבעים (היווני) לספרי המקרא וחקר מגילות מדבר יהודה. תרומתו בכל תחום חדשנית, תיאורטית ויישומית כאחת, והשפעתו על חקר המקרא ועל לימודו בכלל משמעותית ביותר. הוא הביא לידי פרסום מדעי את מרבית החומר המורכב של מגילות מדבר יהודה, וכן הכין מאגרי מידע לחקר התרגומים היווניים העתיקים ולחקר המגילות.

 

בתחילת דרכו המחקרית התמקד עמנואל טוב בעיונים מדוקדקים ויסודיים בנוסחים היווניים של ספר ירמיהו המקראי ושל ספר ברוך מתקופת בית שני. עניינו היה תמיד כפול: לקבוע נוסח מדויק ולגבש מתודה אחראית ויעילה לשימוש במקורות הספרותיים וביישומם בחקר נוסח המקרא. פרופ' טוב סיכם את ממצאיו ואת עקרונותיו בספר משפיע ביותר המשמש מדריך לחוקרים ותלמידים רבים, The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research. לפני שנים מספר הוא הוציא לאור את קובץ מאמריו החשובים על אודות היחס בין הנוסח היווני של המקרא לנוסח המסורה.

 

בהמשך דרכו פנה עמנואל טוב לחקר נוסחי המקרא המצויים במגילות ממדבר יהודה.  כישוריו המחקריים ומעמדו הבין-לאומי זכו להוקרה מיוחדת, ובשנת תשנ"א הוא מונה לראש המערכת הבין-לאומית של המהדורה המדעית של מגילות מדבר יהודה.  במסירות יתרה ובכישרון בלתי רגיל הקים פרופ' טוב צוות חוקרים נרחב ששולבו בו לראשונה גם חוקרים ישראליים, ובהנחייתו ובהשגחתו הקפדנית ראו אור כל המגילות, שרבות מהן היו במצב פגום מאוד, בשלושים ושלושה כרכים, שפרסומן עוכב למשך שנים רבות. כן הוציא לאור את שלל התעודות ממדבר יהודה בתצלומים נגישים לכל חוקר ושוחר דעת. במהלך כל התקופה הזאת המשיך פרופ' טוב עצמו לעסוק במחקרים מקוריים במגילות. את תובנותיו ואת ממצאיו הרבים הוא פרסם בספר על נוהלי הסופרים המשתקפים במגילות ובקובץ מאמרים חשובים בנושא.

 

עמנואל טוב השכיל לגבש היבט כולל על השתלשלות הנוסחים העתיקים של כתבי הקודש בעזרת שילוב המידע שהתגלה הן בחקר התרגומים היווניים לספרי המקרא הן בחקר המגילות. כן גיבש שיטה לביקורת טקסטואלית של נוסח המקרא לאור מחקריו הנזכרים. היבט כולל זה מצא ביטוי בספר יסודי ובסיסי, פרי עטו של פרופ' טוב, "ביקורת נוסח המקרא—פרקי מבוא". ספר נכבד ושימושי זה פורסם בשתי מהדורות ותורגם לאנגלית, לגרמנית ולרוסית. בשל מעמדו במחקר ובזכות ידיעותיו המופלאות הגיעו אל פרופ' טוב תלמידי מחקר מכל תפוצות העולם, והוא העמיד תלמידים הרבה.

 

על תרומותיו הייחודיות לחקר נוסח המקרא לסוגיו ועל מאמציו לגבש תשתית מחקרית ומאגרי מידע בתחום זה מצאה ועדת השופטים את פרופ' עמנואל טוב ראוי לפרס ישראל בחקר המקרא לשנת תשס"ט.

 

 

 

השופטים

פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין, יו"ר

פרופ' יאיר הופמן

פרופ' נילי שופק

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012