education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
 

המכון הישראלי לדמוקרטיה בהנהגת מייסדו ונשיאו, ד"ר אריק כרמון, הוא כיום המוקד בעל ההשפעה המקצועית והציבורית הרבה ביותר על השיח החוקתי והדמוקרטי בישראל ועל תכנון הרפורמות המִמשליות, הנורמטיביות והניהוליות במוסדותיה של הדמוקרטיה בישראל. הוא נתפס על ידי המגוון הרחב ביותר של מגזרים בחברה הישראלית כגורם ההגון היחיד שקנה לו סמכות להתניע דיאלוגים בלבות השסעים הקורעים את החברה הישראלית.

 

נשיא המכון - ד"ר אריק כרמון, בן ירושלים - השלים בהצטיינות את לימודי התואר השני באוניברסיטה העברית וזכה לתואר דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת ויסקונסין. במשך שבע עשרה שנים הוא הרצה באוניברסיטאות בן-גוריון ותל אביב ולאחרונה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחת שרביט מנהיגותו של ד"ר כרמון ביסס המכון הישראלי לדמוקרטיה את תכניותיו ואת פעולותיו על גבי "התפר" שבין עולם מעצבי המדיניות, הפוליטיקאים הנבחרים והמתמנים ועולם הרעיונות והדעת. חזונו של המכון שטבע מקימו ונשיאו הוא להניח על שולחן המחליטים ומבצעי המדיניות תכניות קונקרטיות שתכליתן חיזוק, השבחה ושיפור של המסגרות והמבנים הערכיים והנורמטיביים של הדמוקרטיה הישראלית.

 

המכון פועל בשלושה רבדים: הרובד הראשון הוא רובד המידע, המשרת את שני הרבדים האחרים, ולצורך כך הוקם מרכז מידע העוסק באיסוף נתוני מידע רלוונטיים לפיתוח ההמלצות בכל אחד מתחומי המחקר. הרובד השני, רובד המחקר, הוא עמוד השדרה של המכון. במהלך שנות קיומו גייס נשיא המכון את מיטב המוחות לשירות המחקר היישומי שהוא עוסק בו. סגניו של נשיא המכון הם פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן הנשיא לחקר הדמוקרטיה, ופרופ' ידידיה שטרן, סגן הנשיא לחקר ישראל כמדינה יהודית. שני חתני פרס ישראל נמנים עם סגל המכון: פרופ' אבי רביצקי ופרופ' אניטה שפירא. ברובד השלישי, רובד השיח עם המחליטים ועם המבצעים, פותח במשך השנים אשכול של פרויקטים, ובהם כנסי קיסריה, פורום ראש הממשלה, פורום "צבא-חברה", פורום "משטרה-חברה" ומפעל "השולחנות העגולים", וגולת הכותרת שלו היא מפעל החוקה בהסכמה. 

 

על כל אלה נמצא המכון הישראלי לדמוקרטיה ראוי לקבלת פרס ישראל בתחום של מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"ט.

 

 

השופטים

פרופ' יעקב פרנקל, יו"ר

פרופ' אלה בלפר

אלוף במיל' יאיר נוה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012